Anasayfa

Türkiye'nin Yer Şekilleri Testi

1 - Bilgi
2 - Bilgi
#OvaOluşum Özelliği
IKonyaGöl tabanı
IIBursaDelta
IIIElmalıKarstik
IVÇarşambaDelta
VPasinlerTaban Seviyesi
Yukarıdaki tabloda bazı ovalar oluşum özellikleriyle eşleştirilmiştir.
Yapılan eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
3 - Bilgi
Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu'daki faylar yanal harekete sahip iken Batı Anadolu'daki fayların hereketi düşey doğrultudur.
Bu durumun Kuzey ve Doğu Anadolu'dan farklı olarak Batı Anadolu'da ortaya çıkardığı en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
4 - Bilgi
• Ağrı Dağı
• Küre Dağları
• Gediz Grabeni
Yukarıda verilen yerşekilleri için,
I. oluşumlarında iç kuvvetlerin etkili olması,
II. çevrelerine göre yüksek şekiller olmaları,
III. kıyı bölgelerinde yer almaları,
IV. akarsular tarafından derince aşınmış olmaları
özelliklerinden hangilerinin ortak olduğu söylenebilir
5 - Bilgi
Kütahya, Bursa ve Afyon sıcak su kaynakları bakımından zengin iken, Edirne ve Kırklareli sıcak su kaynaklar bakımından zengin sayılmaz.
Bu durum merkezlerin hangi özelliğinin birbirinden farklı olduğuna kanıt olur?
6 - Bilgi
7 - Bilgi
Türkiye'nin bazı yörelerinde yüzölçümü küçük sirk gölleri bulunur.
Bu göllerin varlığı aşağıdakilerden hangisine kesinlikle kanıt olur?
8 - Bilgi
Aşağıda verilen yerlerden hangisi kırıklı yapının yaygın olması nedeniyle I. derecede deprem alanları arasında yer alır?
9 - Bilgi
Aşağıdaki nehirlerden hangisi Türkiye kıyılarında delta oluşturmamıştır?
10 - Bilgi
Akdeniz Bölgesi'nde yer alan polye ovaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
11 - Bilgi
Türkiye'nin güneyinde geniş yüzeyli karstik platolar bulunur.
Aşağıdakilerden hangisi bu plato alanlarında karşılaşılan bir özellik olamaz?
12 - Bilgi
Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı uzanışlı uzun bir fay hattı vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu fay hattının oluşumunu en iyi açıklar?
13 - Bilgi
Türkiye'nin kıyıları boyunca geniş delta ovalarının bulunması aşağıdakilerden hangisine kanıt olur?
14 - Bilgi
Türkiye'nin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.
Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin bu özelliğini açıklamak için kullanılır?