Ses Bilgisi Testi

Bilgi
1 - Bilgi Kandilli yüzerken uykularda
Mehtabı sürükledik sularda
Bir yoldu parıldayan gümüşten
Gittik bahis açmadık dönüşten
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
2 - Bilgi Nereye konsam geri sayım başlıyor
Kurcalıyor beni bir çırağın elleri
Ah, un ufak olsam ve desem ki
Ağzın tat görmesin hayat, kandırdın beni
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisine rastlanmaz?
3 - Bilgi Aşağıdakilerin hangisinde, ünlü düşmesine bir örnek vardır?
4 - Bilgi
5 - Bilgi Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde birden fazla ses olayı görülmektedir?
6 - Bilgi
7 - Bilgi Çocuğun evinde bir kitaplıgı bulunması oldukça yararlıdır.
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
8 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesine uğramış bir sözcük vardır?
9 - Bilgi Aşağıdaki dizelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşaması kuralına uymayan bir sözcük vardır?
10 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek bir sözcük yoktur?
11 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması görülen bir sözcük yoktur?
12 - Bilgi Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ek alırken ünlü düşmesi olmamıştır?
13 - Bilgi Bir seher vakti geleceğim sana
Sıyrılıp donuk insan yığınlarının arasından
Tam da kaymak üzereyken ayaklarım
Sensizlik uçurumunun kıyısından
Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
14 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi kuralına aykırılıktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?