Sözcük Yapısı ve Ekler

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
2 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır?
3 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır?
4 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır?
5 - Bilgi
6 - Bilgi Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde "–ı, –i, –u, –ü" eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
7 - Bilgi I. akşamsefası
II. camgüzeli
III. kuzukulağı
IV. yediveren
V. aslanağzı
Yukarıdaki bileşik sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir biçimde oluşmustur?
8 - Bilgi "-ar, -er" eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı işlevde kullanılmıştır?
9 - Bilgi
10 - Bilgi
11 - Bilgi Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
12 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapı bakımından ötekilerden farklıdır?
13 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik adlardan hangisi diğerlerinden farklı bir şekilde oluşturulmuştur?
14 - Bilgi