Türkçe Eylemsiler Testi

Bilgi
1 - Bilgi I. Yeşile boyanmış bir evin önünde durdu.
II. Hatasını telâfi etmeye çalışıyordu.
III. Konuşurken sesi titriyor gibiydi.
IV. Atına atlayıp, onu dört nala sürdü.
V. Kaleye yaklaşan askerleri gördü.
Numaralanmış cümlelerdeki fiilimsiler türlerine göre ikili olarak gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?
2 - Bilgi I. Saatler bitmiyor, yapayalnızım
Gülmek istiyorum, gülemiyorum
II. Sensiz olmak mıdır hep alın yazım
Bilmek istiyorum, bilemiyorum
III. Esirgedin nazlı, hilal kaşını
Haram ettin çiçek kokan başını
IV. Yüreğime akan gözüm yaşını
Silmek istiyorum, silemiyorum
V. Sanki her şey efsaneydi, masaldı
Ayrılık ruhumu elimden aldı
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde eylemsi yoktur?
3 - Bilgi
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır?
5 - Bilgi O yıllarda yazın dünyasına yeni atılan genç yazarın ikinci oyunu da ilki gibi çocukluk anılarını ele alır. Oyun ilk sahnelendiğinde, kuruluşu bakımından çok beğenilmiştir. Özellikle ikinci ve üçüncü perdeler çok iyi ayarlanmıştır.
Yukarıdaki parçada kaç eylemsi vardır?
6 - Bilgi Şiirin tadına varınca, ne bilgisayar oyunlarına, ne futbol oynamaya ne de sinemaya eskisi kadar ilgi duymadığını fark etti.
Bu cümledeki eylemsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
7 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, bir isim - fiildir?
8 - Bilgi Roman, konuşunu yaşanan veya yaşanması mümkün olan olaylardan alarak bize anlatmalıdır.
Bu cümledeki eylemsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
9 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerde yer alan eylemsiler türlerine göre ikili olarak gruplandığında hangisi dışta kalır?
10 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil adlasmıştır?
11 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlasmıs sıfat-fiil (ortaç), ek eylem alarak yüklem olmuştur?
12 - Bilgi I. Okuyan insanların ufku genişler.
II. Tarihçi, gerçekleri olduğu gibi aktarmalı.
III. Gece boyunca yağan kar her tarafı beyaza boyadı.
IV. Başarıya ancak yanlışlar düzeltilerek ulaşılır.
V. Programa katılacak arkadaşlar son hazırlıklarını yapıyor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı türde bir eylemsi vardır?
13 - Bilgi Aşağıdakilerin hangisinde isim–fiil, isim tamlamasında, tamlayan göreviyle kullanılmıştır?
14 - Bilgi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm fiilimsi türlerine birer örnek vardır?