Anasayfa

Türkçe Fiiller

1 - Bilgi
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, birleşik zamanlı bir fiildir?
2 - Bilgi
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması yoktur?
3 - Bilgi
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
4 - Bilgi
Bahçıvan çiçeklere doğru yavaşça ilerledi. Ömer de sessizce onu takip etti. Her hareketini merakla, heyecanla seyrediyordu. Önce fidanları bir bir taşıyıp yeni vatanlarına getirdi. Elleriyle toprağı yoklayıp en uygun yeri arıyor, sonra buralara geniş çukurlar açıyordu. Ömer bunların hepsini nefesini tutarak izliyordu.
Yukarıdaki parçada birleşik zamanlı kaç eylem kullanılmıştır?
5 - Bilgi
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi basit çekimlidir?
6 - Bilgi
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması vardır?
7 - Bilgi
I. Erkenden kuş sesleriyle uyanırdık orada.
II. Gece sanki daha bir uzun olduğundan iyice dinlenir insan.
III. Pencereyi açınca çiçek, toprak ve mantar kokusu dolar içeriye.
IV. Yağmuru sevmeyen o yörelere hiç gitmesin.
V. Yağmur olmasa nasıl kalacak yamaçlar böyle yemyeşil, böyle çiçek çiçek?
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde yüklem, zaman ve kişi bakımından aynıdır?
8 - Bilgi
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem kipinde bir anlam kayması vardır?
9 - Bilgi
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi eylem değildir?
10 - Bilgi
Uzasan göğe ersen
Cücesin şehirde sen
Bir dev olmak istersen
Dağlarda şarkı söyle
Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?
11 - Bilgi
Baharın gelmesiyle doğa yeniden canlandı. Ovalar, bayırlar yeşillere büründü. Taptaze bir bahar rüzgârı çimenleri dalgalandırıp ağaçların yapraklarını birbirine karıştırdı. Güneşin gülen yüzünü gören agaçlar sabırsızlanıp çiçekleniverdi.
Yukarıdaki parçada eylem olarak kullanılmış kaç sözcük vardır?
12 - Bilgi
Hayatın dönmeyen bir gecesinde
Hasretle ah edip ismini andım
Bu gece kabrime yine indim de
Ruhuma eş olup derdime yandım
Yukarıdaki dizelerde çekimli kaç fiil vardır?
13 - Bilgi
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması yoktur?
14 - Bilgi
Aşağıdakilerin hangisinde soru, eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik olarak sorulmuştur?