Yeni Ders Notları

Şiirin Biçimsel Özellikleri 12/12/2017

Şiirin Biçimsel Özellikleri

COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER Duygu ve düşünceleri, insan ruhunda ürpertiler uyandıracak biçimde coşkulu ve heyecanlı bir biçimde dile getiren metinlere