(Hücre sayısı // Kromozom Sayısı // Her bir hücredeki Sitoplazma miktarı)
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi embriyonun döl yatağına tutunmasından sonra plasentanın yapısına katılır?
Boş Bırak
İnsan embriyosunun gelişimi sırasında bazı embriyonik zarlar oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi bu embriyonik zarların görevlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
(Bölünme Şekli // Bölünmüş her bir hücreye verilen ad // Hücre topluluğunun adı)
Boş Bırak
İnsanın embriyonik gelişimi sırasında oluşan plasentada bulunan anneye ait kılcal damarlarla, embriyoya ait kılcal damarlarda kanın akış yönü terstir.
Bu durum aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesini sağlamaz?
Boş Bırak
Embriyonik tabakalarda doku ve organların gelişimine “Organogenez” denir.
I. Gebeliğin ilk üç ayında gerçekleşir.
II. Organlar embriyonik tabakalardan oluşur.
III. Gen faaliyetleri, hücre hareketleri ve hücre etkileşimi ile gerçekleşir.
Buna göre organogenezle ilgili hangileri doğrudur?
Boş Bırak
X : Zigot ile başlayıp yeni bir birey ile sonlanan olayların tamamıdır.
Y : Gelişmenin başlangıcında hızlı ve birbirini takip eden mitoz bölünmelerdir.
Z : Embriyonik tabakalardan doku ve organların oluşmasıdır.
Buna göre yukarıda verilen X,Y ve Z olayları ile ilgili seçenektekilerden hangisi doğrudur?
(X // Y // Z)
Boş Bırak
Gelişmenin özellikle ilk üç aylık döneminde bazı anormalliklerin görülme olasılığı çok fazladır.
Aşağıdakilerden hangisi buna neden olan dış faktörlerden biri değildir?
Boş Bırak
İnsan embriyosunun gelişmesi sırasında embriyoyu korumak, gaz alış-verişini düzenlemek, beslenmeyi sağlamak ve atıkları uzaklaştırmak için embriyonik zarlar gelişmiştir.
I. Allantoyis
II. Vitellüs
III. Koryon
IV. Amniyon
Buna göre yukarıda verilen yapılardan hangi ikisi zaman içerisinde küçülüp kaybolan zarlardandır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz