Tebrikler! Testin en başarılı üyesi soru canavarı 76 puan
Bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtılabilen özelliklere “karakter” adı verilir. Bir karakterin her bir farklı tipine de “özellik” denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilemez?( Karakter // Özellik )
Boş Bırak
• Bir karakterin genlerle ifade edilmesidir.
• Heterozigot durumda etkisini gösteremeyen gendir.
• Homozigot ve heterozigot durumda iken kendini gösteren gendir.
• Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çiftidir.
Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yoktur?
Boş Bırak
Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıtımından sorumlu genler iki harf ile gösterilir.
Buna göre;
I. Baskın alel büyük harfle gösterilir.
II. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden farklıysa heterozigottur.
III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıda verilen fenotip ve ilgili genotip örneklerinden hangisi yanlış gösterilmiştir?
(Fenotip // Genotip)
Boş Bırak
Aşağıda verilen hücrelerin mayoz geçirmesiyle en fazla gamet çeşidi hangisinden oluşur? (Crossover’in gerçekleştiği düşünülecektir.)
Boş Bırak
Aşağıda bazı karakterlere ait alel genler verilmiştir.
I. AA Bb Cc dd
II. Aa Bb Cc Dd
III. aa bb cc DD
IV. Aa bb cc Dd
V. Aa Bb CC DD
Buna göre mayoz bölünme sonucu oluşturabilecekleri gamet çeşitliliği en fazla olan verilenlerden hangisidir?
Boş Bırak
AABBDDRR genotipli bireyin oluşturacağı gamet çeşidi X ise, aşağıdakilerden hangisinin mayozuyla X+1 çeşit gamet meydana getirebilir?
Boş Bırak
Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çevreyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fenotip yapıları farklılık gösterebilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumurta ikizlerinde bu farklılığa neden olamaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Kalıtılan bir özellikten sorumlu iki alelin gamet oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gametlere gitmesine “ayrılma kuralı” denir.
Buna göre PpRrSsVv genotipli bireyin oluşturacağı gametler düşünülürse aşağıda verilenlerden hangisi bu kurala uygun olmaz?
Boş Bırak
Genotipi bilinmeyen bir hücreden cross-over sonucu 1/2 olasılıkla ABc genotipli gamet oluşmuştur.
I. AABbcc
II. AaBBcc
III. aaBBCc
Buna göre ana hücrenin genotipi yukarıda verilenlerden hangileri olabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz