Tebrikler! Testin en başarılı üyesi sadık yalçin 37 puan
Boş Bırak
Eşeyli üreyen canlılar eşeysiz üreyen canlılara göre,
I. üreme için geçen süre
II. değişen ortam koşullarına uyum
III. iyi özelliklerin korunması
verilenlerin hangileri bakımından üstünlük sağlar?
Boş Bırak
Paramesyumun konjugasyonu için,
I. Üreme sürecine sadece makronükleuslar katılır.
II. Yeni canlının oluşumu sürecinde mayoz bölünme ve döllenme gözlenir.
III. Yeni çekirdeklerin oluşumunda art arda mitozlar gerçekleşirken sitokinez görülmez.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Partenogenezle çoğalma aşağıda verilen canlılardan hangisinde görülmez?
Boş Bırak
Çiçekli bitkilerin eşeyli üremesi sırasında,
I. tozlaşmadan hemen sonra tohumun oluşması
II. haploit gelişme evresinin sonunda gametlerin oluşması
III. üreme organı olan çiçekten tohumların gelişmesi
verilenlerden hangileri gözlenir?
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Şema incelendiğinde,
I. c sonucu oluşan bütün erkek arılar aynı kalıtsal yapıya sahiptir.
II. b sonucu oluşan spermlerin tamamı aynı kalıtsal yapıdadır.
III. e sonucu oluşan dişi arılar aynı genetik yapıya sahiptir.
ifadelerinden hangileri doğru olur?
Boş Bırak
Kurbağa yumurtasına toplu iğne ucuyla dokunulursa yumurta döllenmiş gibi uyarılıp kromozomlarını eşler ve bölünmeye başlar.
Gelişmenin, yukarıda anlatılan gibi olduğu bir kurbağa embriyosuyla ilgili,
I. 2n kromozoma sahiptir.
II. dişi ve erkeğe ait özellikler birlikte bulunur.
III. gelişme döneminde sadece mitoz bölünmeler görülür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Spermatogenez sırasında Mayoz II ile oluşan hücreler aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
Boş Bırak
Spermatogenez ve Oogenez olayları sonrasında oluşan hücrelerde,
I. döllenmeye katılacak hücre sayısı
II. gametlerin hareket yeteneği
III. gametlerin büyüklükleri
verilenlerden hangileri farklılık gösterir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz