Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ihsan narin 47 puan
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi canlılarda genetik çeşitlilik oluşmasına neden olmaz?
Boş Bırak
Bir canlının üremesi sırasında kalıtsal çeşitlilik gözlenmiş ise,
I. mayoz bölünme
II. döllenme
III. replikasyon
verilen olaylardan hangilerinin gerçekleştiği kesin değildir?
(Mutasyon göz ardı edilecektir.)
Boş Bırak
Bal arılarının partenogenezi sırasında gözlenen,
I. erkek arıdan spermlerin oluşması
II. zigotun özel beslenmesi ile kraliçe arının oluşması
III. döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle erkek arının oluşması
IV. zigotun polen ile beslenmesi sonucu kısır işçi arının oluşması
V. kraliçe arıdan yumurtaların oluşması
olaylarından hangisi gerçekleşirken genetik çeşitlenme söz konusu olur?
Boş Bırak
Kamçı kuyruklu kertenkelede üreme süreci şu şekildedir.
• Üreme mevsimi geldiğinde bazı dişiler erkek rolü üstlenerek çiftleşme taklidi yapar. Bu durum dişi bireylerin yumurtlamasına neden olur. Yumurta hücresi oluşurken Mayoz II’de oluşan yumurta ile yok olması beklenen n kromozomlu kutup hücresi bir araya gelerek iki hücrenin çekirdeği kaynaşır sonuçta 2n kromozomlu zigot ve buradan da 2n kromozomlu bireyer oluşur.
Buna göre verilen süreç değerlendirildiğinde,
I. Kamçı kuyruklu kertenkelede erkek birey gözlenmez.
II. Oluşan diploit bireyler ana canlı ile aynı olan genetik dizilime sahiptir.
III. Yeni bireyler haploit partenogenez sonucunda oluşmuştur.
ifadelerinden hangileri doğru olur?
Boş Bırak
Bakteri ve paramesyum konjugasyonlarında,
I. karşılıklı gen aktarımının olması
II. birey sayısının artış göstermesi
III. mayoz bölünme ve döllenme görülmesi
verilenlerden hangileri ortak değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Paramesyumun konjugasyonu sırasında gözlenen,
I. mikronükleusların mitoz geçirerek ikişer tane olması
II. mayoz geçiren mikronükleustan oluşan dört hücreden üçer tanesinin erimesi
III. farklı iki haploit mikronükleusun kaynaşarak 2n kromozomlu hâle gelmesi
IV. diploit mikronükleusun üç kez mitoz yaparak sekiz tane mikronükleusu oluşturması
olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir?
Boş Bırak
Boş Bırak
(1. oosit // Oogonium // 2. Oosit // Ootit)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz