Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Azranur Ergun 104 puan
Çöl bitkilerinin genel özellikleri ile ilgili olarak;
I. Aşırı kuraklığa dayanıklıdır.
II. Geniş yapraklı bitkilerdir.
III. Kökleri yüzeyde yayılış gösterir.
Verilenlerden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitki topluluklarının kuşaklar halinde farklılık gösterdiği görülmektedir.
Bu durum öncelikle aşağıda verilenlerden hangisinin etkisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen bitki topluluklarından hangisi ortalama sıcaklık değerleri yılın büyük bir kısmında 0 °C’nin altında olan alanlarda diğerlerine göre daha kolay yetişir?
Boş Bırak
Tayga ormanlarının genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Bitki formasyonları ağaç, çalı ve ot olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.
Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?
Boş Bırak
Ormanların tahribi sonucunda oluşan kısa boylu ağaçların oluşturduğu topluluğa çalı formasyonu denilmektedir.
Buna göre;
I. Garig
II. Psödomaki
III. Savan
IV. Tayga
Verilen bitki türlerinden hangi ikisi bu tür bitkilerdendir?
Boş Bırak
Bitki türlerinin yeryüzündeki dağılışında;
I. İklim koşulları
II. Yer şekli özellikleri
III. Yerleşme faaliyetleri
IV. Volkanik püskürmeler
Verilenlerden hangi ikisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Yıllık sıcaklık ve yağış ortalaması yüksek olan alanlarda yetişen uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardır.
II. Yaz yağışları ile yeşillenen, kış aylarında yapraklarını döken ağaçlardır.
III. Yaz kuraklığına dayanabilen kısa boylu bodur çalılardır.
Yukarıda özellikleri verilen bitki türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz