Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Asena Narin 104 puan
İnsanlar hayatlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli ekonomik faaliyetler gerçekleştirir. İlk insanlar …….…I…..….. ve toplayıcılıkla uğraşırken, zamanla toprağı işleyerek …….…II…….… faaliyetleri ile uğraşmaya başladılar. İhtiyaçlarından fazla ürettikleri ürünleri takas yolu ile …..…III…….. yaptılar.
Metinde numaralar ile gösterilen boşluklara yazılacak kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (I // II // III)
Boş Bırak
• Günümüzde en fazla gelişme gösteren ekonomik sektördür
• Eğitim, sağlık, ticaret, turizm, güvenlik gibi insanlara hizmet sunan sektörlerdir.
• Ürünün doğrudan doğadan elde edilmediği ve üretim süreci gerektirmeyen tüm faaliyetlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen ekonomik faaliyet türü hangisidir?
Boş Bırak
Doğrudan doğa üzerinde yürütülen ekonomik faaliyetlere birincil ekonomik faaliyet denilmektedir.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu ekonomik faaliyetler arasında yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıda ekonomik faaliyet türleri hakkında bilgiler verilmiştir.
• Hammaddenin işlenip insanların kullanabileceği ürünlere dönüştürüldüğü faaliyetlerdir.
• Ticaret, sağlık, eğitim, ulaşım, pazarlama, bu ekonomik faaliyet grubunda yer alır.
• Bilişim teknolojileri ve araştırma merkezleri bu faaliyet kapsamında yer alır.
• Bilgi toplama ve işlenmesi süreciyle gelişmiştir.
Hangi ekonomik faaliyet türüne ait bilgi yoktur?
Boş Bırak
Gelişmiş ülkelerde birincil ekonomik faaliyet kolunda çalışan nüfus oranı diğer ekonomik faaliyet kollarına göre daha azdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek olarak gösterilir?
Boş Bırak
I. Batı Avrupa
II. Kuzey Afrika
III. Orta Asya
Yukarıda verilen yerlerin hangilerinde birincil ekonomik faaliyet kolunda çalışan nüfus oranı üçüncül ekonomik faaliyet koluna göre daha fazladır?
Boş Bırak
I. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı
II. Toplam nüfus içerisinde kadın nüfusun erkek nüfusa oranı
III. Birincil ekonomik faaliyet türünde çalışan nüfusun üçüncül ekonomik faaliyet türünde çalışan nüfusa oranı
Yukarıda verilenlerden hangileri ülkelerin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir?
Boş Bırak
Üçüncül ekonomik faaliyet türünde çalışan nüfus oranı fazla olan bir ülke hakkında;
I. Gelişmişlik seviyesi düşüktür.
II. Tarımda çalışan nüfus oranı azdır.
III. Doğal nüfus artış hızı yüksektir.
Verilenlerden hangileri kesin söylenir?
Boş Bırak
Boş Bırak
• K ülkesinde çalışan nüfusun yarısından fazlası üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışmaktadır.
• M ülkesinde halk geçimini birincil ekonomik faaliyetlerden sağlamaktadır.
Yukarıda özellikleri verilen ülkelerin hangi özellikleri bakımından kesin farklı olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
(I // II)
Boş Bırak
(X // Y)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz