Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Yaşar Heper 61 puan
I. Ekonomik sıkıntılar
II. Doğal afetler
III. Siyasi baskılar
Yukarıda verilenlerden hangileri göçlere neden olan doğal olaylardandır?
Boş Bırak
Kavimler Göçü, tarihteki en büyük kitlesel göç hareketlerinden biridir. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bu kavimler çeşitli göç yolları izlemişlerdir.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu göç yollarından biri değildir?
Boş Bırak
I. Tarım alanlarında makine kullanımının artması
II. Endüstriyel faaliyetlerin gelişmesi
III. Yeni maden yataklarının kullanıma açılması
Yukarıda verilenlerden hangilerinin geliştiği bölgeler göç almaktadır?
Boş Bırak
Göç alan yerlerde sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda değişim yaşanır.
Kavimler göçü sonrasında bu alanlardaki değişimler en çok hangi kıtada görülmüştür?
Boş Bırak
Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi ile bu kıtaya;
• siyasi baskılardan kaçmak,
• inançlarını özgürce yaşamak,
• ülkelerinden kendilerine tanınmayan fırsatlardan yararlanmak
amacıyla göçler olmuştur.
Bu durum hangi tip göç olarak ifade edilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Mübadele göçleri ile ilgili olarak;
I. Siyasi sebeplere bağlı olarak yapılan göçlerdir.
II. Devletlerarası anlaşmaya bağlı olarak gerçekleşir.
III. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle yapılan göçlerdir.
IV. Ülkeler arasında gelişmişlik farkının artmasına neden olurlar.
Verilenlerden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. II. Dünya Savaşı
II. Coğrafi Keşifler
III. Sanayi Devrimi
Yukarıda verilenlerden hangilerinin işçi göçleri üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen ülkelerden hangisi diğerlerine göre daha fazla beyin göçü almaktadır?
Boş Bırak
Göç veren kırsal yerleşmelerde bazı problemler ortaya çıkmaktadır.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu problemler arasında gösterilir?
Boş Bırak
Büyük bir şehre göç etmiştik. Göç ettiğimiz mahallenin de köyümüzden pek farkı yoktu. Yollar asfaltsız ve çamurlu, evler susuz ve elektriksizdi. Sanki her şey gelişigüzel yapılmış gibiydi. Mahallemizin yanında site adı verilen yüksek binalar vardı. İçlerinde parklar, oyun bahçeleri vardı.
Metinde göç edilen yer ile ilgili olarak hangi sorundan bahsedilmektedir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz