Aşağıda verilen yerlerin hangisi tatlı su kaynakları bakımından diğerlerine göre daha fakirdir?
Boş Bırak
Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz ve okyanus sularının tuzluluk oranı azalmaktadır.
Bu bilgiye göre aşağıda verilen denizlerden hangisi diğerlerine göre daha tuzludur?
Boş Bırak
Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurluklarda biriken suların meydana getirdiği göllere buzul gölleri denilmektedir.
Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu şekilde oluşmuş göller diğerlerine daha az görülmesi beklenir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Göl sularının kimyasal yapısı üzerinde;
I. İklim koşulları
II. Gölün bulunduğu arazinin yapısı
III. Gölün gidegeninin olup olmaması
Verilenlerden hangilerinin etkisi vardır?
Boş Bırak
Akarsuların başlıca beslenme kaynakları; yağmur, kar, buz, göl ve yer altı sularıdır.
Hangi iklimde bulunan akarsuların beslenme kaynakları arasında kar ve buz sularının payı daha fazladır?
Boş Bırak
• Aral Gölü
• Baykal Gölü
• Hazar Gölü
• Lut Gölü
Yukarıda verilen göller oluşum özellikleri bakımından hangi sınıfta yer alır?
Boş Bırak
• Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birikmesi ile oluşmuş göllerdir.
• İnsanların elektrik enerjisi üretmek, sulama ve içme suyu sağlamak amacıyla akarsuların önünü bir setle kapatmaları sonucu oluşan göllerdir.
• Kolay eriyebilen taşların bulunduğu arazilerde suların polye ve obruk gibi erime çukurları içinde birikmesiyle meydana gelen göllerdir.
• Volkanik faaliyet sırasında çıkan lavların bir çukurluğun önünü kapatması sonucu meydana gelen göllerdir.
Yukarıda oluşumlarına göre göl çeşitlerinin tanımlandığı ifadelerde, hangisine ait tanımlama yapılmamıştır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen akarsulardan hangisi akım düzenine göre düzenli rejimli akarsular sınıfında yer alır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda verilen göl çeşitlerinden hangisinin deniz seviyesine yakın bir yükseltide oluşması beklenir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz