Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Gizem 104 puan
Toprak, kayaçların ayrışma ve çözünmesiyle oluşan, içinde çeşitli mineraller, canlılar, canlı kalıntıları, hava ve su bulunan yeryüzü örtüleridir.
Aşağıdakilerden hangisi torak oluşumu üzerinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Boş Bırak
• Ekvator ve çevresinde yaygın olarak görülür.
• Fazla yıkanma nedeniyle humus miktarı az, verimleri düşüktür.
Yukarıda özellikleri verilen toprak türü hangisidir?
Boş Bırak
Eğimli araziler üzerinde toprak oluşumu düz arazilere göre daha yavaş gerçekleşmektedir.
Bu durum toprak oluşumu üzerinde hangi faktörün etkisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Zonal topraklar ile ilgili olarak;
I. Oluşumlarında bulundukları bölgelerin iklim özelliklerinin etkisi vardır.
II. Taşınmış olduklarından mineral madde bakımından zengindir.
III. Katmanlı bir yapıya sahiptirler.
verilenlerden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Akarsular tarafından taşınıp biriktirilen topraklara alüvyal topraklar denir.
Aşağıda verilen alanların hangisinde bu toprakların görülmesi beklenmez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Topraklar oluşumlarına göre gruplandırıldığında, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?
Boş Bırak
Boş Bırak
(I // II)
Boş Bırak
Taşınmış topraklar mineral madde bakımından zengin topraklardır.
Bu bilgiye göre;
I. Çernezyom
II. Alüvyal
III. Lösler
IV. Kahverengi orman
verilen toprak türlerinden hangilerinin mineral madde bakımından diğerlerinden daha zengin olması beklenir?
Boş Bırak
Dış kuvvetler tarafından taşınan malzemelerin birikmesiyle oluşan topraklara taşınmış toprak denir.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu şekilde oluşan topraklara örnek olarak gösterilir?
Boş Bırak
Aşağıda dört ayrı toprak türüne ait bilgiler verilmiştir.
• Karasal iklimin yarı nemli alanlarında yoğun çayırlıkların altında oluşan toprak türüdür.
• Kalkerli araziler üzerinde oluşan içeriğinde demir oksit oranının fazla olduğu toprak türüdür.
• Ekvatoral iklim bölgesinde oluşan kırmızı renkli topraktır.
• Kurak iklim bölgelerinde sudaki eriyik haldeki tuz gibi minerallerin suyun buharlaşmasıyla toprak yüzeyinde birikmesiyle oluşan toprak türüdür.
Aşağıdaki verilenlerden hangisi bu toprak türlerinden birisi değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz