Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ramazan Çelik 69 puan
Akarsular tarafından derince yarılmış ve çevresine göre yüksekte kalan hafif dalgalı düzlüklere plato denilmektedir.
Ülkemizin platoları ile ilgili olarak;
I. Çatalca Kocaeli platosunda sanayi faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır.
II. Taşeli platosu oluşumu bakımından karstik bir platodur.
III. Haymana platosu ülkemizin en yüksekteki platosudur.
verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Akarsuların taşıdıkları malzemeleri, deniz içerisinde biriktirmesi sonucu üçgene benzeyen düzlükler meydana gelir. Bunlara delta ovası adı verilir.
Aşağıda verilen ovalarımızdan hangisi bu şekilde oluşan ovalara örnek olarak gösterilemez?
Boş Bırak
Ülkemizde görülen aşağıdaki yer şekillerinden hangisi eğim oranının az olduğu alanlarda oluşmaktadır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda ülkemizde oluşan yer şekilleri ve bu yerşekillerin görüldükleri yerler eşleştirilmiştir.
I. Peribacaları - Nevşehir
II. Tombolo - Sinop
III. Mantarkaya - İzmir
Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
I. Ağrı Dağı
II. Erciyes Dağı
III. Menteşe Dağları
IV. Köroğlu Dağları
Yukarıda verilen dağların hangileri oluşum özelliğine göre volkaniktir?
Boş Bırak
Rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri ülkemizin daha çok iç kesimlerinde görülmektedir.
Bu durum üzerinde;
I. Bitki örtüsü özellikleri
II. Mutlak nem miktarı
III. Yer şekli özellikleri
IV. Toprak özellikleri
verilenlerden hangi ikisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?
Boş Bırak
Ülkemizin yer şekilleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Karstik ovalar
II. Tektonik ovalar
III. Delta ovalar
Yukarıda verilenlerden hangilerinin fay hatlarına paralel bir dağılış gösterdiği söylenebilir?
Boş Bırak
Sıcak su kaynakları
• Tektonik depremler
• Fay hatları
Yukarıda verilenler ülkemizin öncelikle hangi özelliği hakkında daha çok bilgi vermektedir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz