Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Buse 62 puan
Elektronlarla ilgili;
I. Çekirdek içindedirler.
II. Atom etrafında farklı yörüngelerde dolanırlar.
III. Atomdan en kolay kopan yüklü parçacıklardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Protonlar ile ilgili;
I. Kütlesi elektronunkinden küçüktür.
II. Çekirdek etrafında büyük hızlarla dolanırlar.
III. Atomdan kopması zor olan elektrik yüklü parçacıklardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Elektrik yüklerinin hareketi ile ilgili;
I. Gazlarda yalnız negatif yüklü iyon hareket eder.
II. Katılarda yalnız elektronlar hareket eder.
III. Sıvılarda hem negatif hem de pozitif iyon hareket eder.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Elektriklenme ve elektrik yükü ile ilgili;
I. Elektriklenme atomun yapısından kaynaklanmaktadır.
II. Atomda proton, elektron ve nötron parçacıkları vardır.
III. Nötron çekirdekteki yüksüz parçacıktır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Elektrik yükleri ile ilgili;
I. Protonun kütlesi elektronunkinden büyüktür.
II. Nötron çekirdek içinde bulunur.
III. Elektron ve protonun elektrik yük değerleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Elektronun yükü ile ilgili olarak;
I. Tabiattaki en küçük yüktür.
II. İlk defa Milikan tarafından ölçülmüştür.
III. Pozitif yük olarak ifade edilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Yüksüz iki yalıtkan cisim birbirine sürülerek yükleniyor.
Buna göre;
I. Toplam yük korunur.
II. Birinden diğerine proton geçmiştir.
III. Son durumda bu iki cisim birbirini çeker.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Yüklü iki iletken cisim birbirine dokunduruluyor.
Buna göre son durumda;
I. Biri pozitif yüklü diğeri negatif yüklenir.
II. Toplam yük korunur.
III. Her ikisi de aynı cins yüklüdür.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
Boş Bırak
Bir cismin elektrik yüklenmesiyle ilgili olarak;
I. Elektronlarını kaybeden (–) yüklü bir cisim, (+) yüklü hale gelebilir.
II. Etki ile elektriklenme de iletkenlerin birbirine yakın uçları zıt işaretli yüklerle yüklenebilir.
III. İpek kumaşa sürüldüğünde cam çubuk negatif yükle yüklenebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz