Tebrikler! Testin en başarılı üyesi merve şahin 104 puan
I. CO2
II. CaO
III. H2SO4
IV. NH3
V. SO2
Yukarıdaki maddelerin sulu çözeltilerinin asidik-bazik özellikleri bakımından sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Asit // Baz)
Boş Bırak
Fenolftalein asidik ortamda renksiz, bazik ortamda kırmızı renk veren bir indikatördür.
Buna göre aşağıdaki maddelerin sulu çözeltilerinin fenolftalein indikatörü ile verdiği renklerden hangisi yanlış verilmiştir? (Madde // Fenolftalein ile verdiği renk)
Boş Bırak
PH3’ün sulu çözeltisinde OH iyonları sayısı, H+ iyonları sayısından fazladır.
Buna göre PH3’ün sulu çözeltisi için;
I. Elektrik akımını iletir.
II. Turnusol kağıdının rengini maviye boyar.
III. Ele kayganlık hissi verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
a. N2O5’in sulu çözeltisi
b. CaO’in sulu çözeltisi
Yukarıda verilen sulu çözeltiler için;
I. Aynı ortamdaki pH’ları a > b’dir.
II. İki çözeltide elektrik akımını iletir.
III. b’de OH iyonu derişimi H+ derişiminden fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Asitler suda çözündüklerinde H+ iyonu miktarını arttırırken, bazlar suda çözündüklerinde OH iyonu miktarını arttırırlar.
Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi suda çözündüğünde sudaki H+ iyonu miktarını arttırır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Asit ve bazlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Yusuf 30/08/2020 06:37

    Beğendim güzel hazırlanmış

Yorum Yaz