Tebrikler! Testin en başarılı üyesi soru canavarı 68 puan
Boş Bırak
X, Y ve Z maddeleri ile ilgili;
X : Fenolftaleinin rengini pembe yapıyor.
Y : Suda çözündüğünde H+ iyonu oluşturuyor.
Z : X ve Y çözeltilerini birleştirdiğimizde oluşuyor.
bilgileri veriliyor.
Buna göre X, Y ve Z maddelerinin sınıfları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(X // Y // Z)
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Asit ve bazlığı pH ve pOH kavramları ile ifade ederiz. Oda koşullarında asit ve baz çözeltilerinde pH + pOH = 14’tür.
Buna göre;
I. Nötr çözeltilerde pOH = 7’dir.
II. Asidik çözeltilerde pOH < 7’dir.
III. Bazik çözeltilerde pOH > pH’dır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
1 mol H2SO4 ile;
• 2 mol X maddesi,
• 1 mol Y maddesi,
reaksiyona girdiğinde tam nötrleşme gerçekleşiyor.
Buna göre X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(X /// Y)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz