Tebrikler! Testin en başarılı üyesi soru canavarı 68 puan
Elektron verme eğilimi hidrojenden büyük olan K, Na, Ca ve Mg gibi metallere aktif metaller; Cu, Ag, Hg ve Au gibi elektron verme eğilimi hidrojenden küçük olan metallere pasif metaller denir. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girerek H2 gazı oluştururlar.
Buna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisinde H2 gazı oluşmaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda bazı asitlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir öğretmen camdan yapılmış şişelerde bazı kimyasalları saklamak istemektedir.
Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisini bu şişede saklayamaz?
Boş Bırak
X ve Y metalleri ile ilgili bazı deney verileri şöyledir.
Veri 1: X metali HCl ile H2 gazı oluşturur.
Veri 2: Y metali HCl ile tepkime vermez.
Veri 3: Y metali H2SO4 ile SO2 gazı oluşturur.
Buna göre X ve Y metalleri aşağıda verilenlerden hangisi olabilir?
(X // Y)
Boş Bırak
Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi yazılamaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Kireç ve kostiğin etkisini incelemek isteyen bir öğrenci aşağıdaki deneyi yaparak gözlemliyor.
Ayrı ayrı deney tüplerinin iç yüzeylerini yağlayarak suyla çalkaladığında yağın kaldığını hissettikten sonra tüplerden birine NaOH diğerine de Ca(OH)2 koyup ısıttıktan sonra tekrar yıkayıp incelediğinde yağın kalmadığını farkediyor. Daha sonra aynı tüplere bir miktar hayvan derisi koyarak aynı deneyi tekrarlıyor. Hayvan derilerindeki tüylerin kolayca koptuğunu gözlemliyor.
Buna göre sadece bu deneye bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki metal asit çözeltisi çiftlerinden hangisinin H2 gazı oluşturması beklenmez?
Boş Bırak
Hidroflorik asitle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz