Tebrikler! Testin en başarılı üyesi soru canavarı 68 puan
Boş Bırak
Bir madde ile ilgili verilen bazı bilgiler şöyledir:
• Karboksilik asittir.
• Higroskopik bir maddedir.
• Gıda endüstrisinde, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılır.
Buna göre bu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
NaOH bileşiğiyle ilgili olarak,
I. Piyasa adı sud kostiktir.
II. Yağlarla etkileştiğinden deri sanayiinde kullanılır.
III. Sabun üretiminde kullanılan kuvvetli bir bazdır.
bilgileri veriliyor.
Buna göre bu bilgilerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Endüstriyel alanda yeni ürünlerin elde edilmesi
II. Gıda sanayinde katkı maddesi yapımında
III. Temizlik ve dezenfeksiyon amaçlı
IV. Deri ve tabaklama sanayiinde
V. Tıkanan lavaboların açılmasında
Yukarıda verilenlerden hangisi asitlerin kullanım alanlarından biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıda asit ve bazların taşınma, depolanma ve kullanım tedbirleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Asit ve bazların sindirim sistemimiz üzerine etkisiyle ilgili olarak, I. Vücudumuz sindirim sırasında asidik ve bazik salgılar üretir. II. Mide öz suyunda hidroklorik asit vardır ve antiseptik etki gösterir. III. Mide dışında gerçekleşen sindirim olaylarında kullanılan salgılar bazik özelliktedir. verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıda verilen maddelerden hangisi asit yağmurlarının oluşmasına neden olmaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Hidroklorik asitin halk dilindeki adı…… ’dur.
II. Aktifliği hidrojenden büyük olan metallere …… metaller denir.
III. CO2, SOX, NOX, gibi gazlar …… oluşumuna neden olur.
IV. Yemek sodası gibi …… içecekler vücudumuzda iyileşmeyen yaralara neden olur.
Aşağıda verilen kelimeler boşluklara uygun şekilde doldurulduğunda hangi kelime açıkta kalır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz