Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ~Hatice Kavun 104 puan
Bitkilerin güneş ışınlarından aldıkları enerjiyi CO2 ve H2O ile birleştirerek şeker ve O2’ye çevirmesine denir.

Güneş enerjisinin kimyasal enerji şeklinde depolandığı bitki, bitki atıkları, hayvan ve hayvan atıklarına verilen isimdir.
Meyve şekerinin etanole ve sirkeye dönüşümü olayıdır.
Organik bazlı atıkların fermentasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz havadan hafif ve parlak mavi bir alevle yanan gaz karışımına verilen addır.
Seçeneklerdeki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda yer almaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Mısır
II. Arpa
III. Pirinç
IV. Buğday
Verilen maddelerden hangileri biyoyakıt üretiminde kullanılabilir?
Boş Bırak
• Mısır bitkisi tüm iklim şartlarında yetişebilen, yüksek oranda nişasta içeren bir bitkidir.
• Nişastanın hidrolizi midede başlar.
• Maltoz + su → glikoz + glikoz
Verilen bilgiler sırasıyla doğru ve yanlış olarak işaretlenirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir enerji türü ile ilgili,
• Bir çok enerjinin başlıca kaynağıdır.
• Dışa bağımlılığı yoktur.
• Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
bilgileri veriliyor.
Buna göre bu enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Rüzgar enerjisi ile ilgili,
I. En verimli enerji kaynaklarındandır.
II. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynağıdır.
III. Hareket halindeki havanın kinetik enerjisidir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıda verilen enerji türü ve dezavantajları hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
(Enerji türü // Dezavantajları)
Boş Bırak
Aşağıda verilen enerji türlerinden hangisi yenilenebilir enerji kaynağı değildir?
Boş Bırak
I. Yenilenebilir olma
II. Çevre dostu olma
III. Elektrik enerjisi üretebilme
Verilenlerden hangileri güneş ve rüzgar enerjisinin ortak özelliklerindendir?
Boş Bırak
X: Temiz ve çevre dostudur. Yer altındaki zehirli gazları yüzeye taşıması tehlike oluşturur.
Y: Kaynağı nehir ve akarsular olduğundan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Kurulum maliyeti yüksektir.
X ve Y ile gösterilen enerji türleri aşağıdakilerden hangisidir?
(X // Y)
Boş Bırak
Biyogaz ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz