I. Hidroelektrik enerji
II. Güneş enerjisi
III. Rüzgar enerjisi
IV. Jeotermal enerji
V. Fosil yakıtlar
Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangisi temiz enerji kaynağı değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından birisi değildir?
Boş Bırak
Bir kömür türü ile ilgili;
• Parlak görünümlü ve siyah renklidir.
• Uçucu madde miktarı ve nem içeriği düşüktür.
• Özgül yanma ısısı 7700 kcal/kg’nin üstündedir. bilgileri veriliyor.
Buna göre bu kömür türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
• Linyit • Bitümlü • Antrasit
Yukarıda verilen kömür çeşitlerinin yanma ısılarına göre karşılaştırılması seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Linyit III. Bitümlü
II. Alt bitümlü IV. Antrasit
Yukarıdaki kömür çeşitlerinin içerdiği karbon oranlarının karşılaştırılması seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi yakıt olarak kömürün sakıncalarından biri değildir?
Boş Bırak
Kömürün yanması sonucu açığa çıkan gazları kontrol edebilmek için,
I. Bacalara filtreleme yapılması
II. Yanma biçiminin değiştirilmesi
III. Yeni yakma yöntemlerinin bulunması
verilenlerden hangileri yapılabilir?
Boş Bırak
Kömürde …………. maddeler çoğunlukta olmakla birlikte kül, kum ve değişik oranlarda ……….. maddelerde bulunur. Bu maddelerin kömürde olması istenmez. Kömürde ………… oranı yükseldikçe yandığında daha çok ısı verir. Fakat yanma sonucu oluşan CO ve CO2 gibi gazlar ……….. etkisi yaparlar.
Yukarıdaki paragraf seçeneklerdeki uygun kelimelerle doldurulduğunda hangi kelime açıkta kalır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz