XVII. yüzyılda Avrupa’da kralların güçlü olduğu mutlak monarşi yönetimleri kurulmuştur. XVII. yüzyılda Avrupa’da krallık yönetimlerinin güç kazanmasında,
I. Derebeylik rejiminin yıkılması,
II. Coğrafi Keşiflerin yapılması,
III. Roma İmparatorluğu’nun parçalanması
durumlarından hangileri etkilidir?
Boş Bırak
XVII. yüzyılda Rusya’nın Asya’da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılması etkili olmuştur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinin dış nedenlerinden biridir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti I. Ahmet zamanında “Ekber ve Erşed” Sistemi’’ ile hanedanın yaşça en büyük ve olgun üyesinin hükümdar olmasını benimsemiştir.
Buna göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki alanlardan hangisinde değişiklik yapıldığı söylenebilir?
Boş Bırak
Avusturya ile yapılan ------- Meydan Muharebesi ile Eğri, Kanije, Estergon Kaleleri alınmış Sultan ----- ise “Eğri Fatihi” unvanını almıştır.
Paragrafta bulunan boşluklara uygun olan kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Avusturya ile yapılan Zitvatorok Antlaşması ile “Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit sayılacaktı.
Zitvatorok Antlaşması’ndaki bu maddeye bağlı olarak Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı antlaşmalar ve özellikleri hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin, “Arayış Yılları”nda merkezi otoritesinin zayıflaması iç isyanlara sebep olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde iç isyanların çıkmasında etkili değildir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde iç isyanların çıkmasında ekonominin bozulması etkilidir.
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin bozulmasına sebep olan gelişmelerden biri değildir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde “Kafes usulü”ne geçilmesi ile tahta çıkan padişahlar yönetim tecrübesinden yoksun kalmışlar, sarayda bulunan valide sultan ve saray adamları ise yönetimde etkili olmaya başlamışlardır.
Osmanlı Devleti’ndeki bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir?
Boş Bırak
İlk olarak Yavuz Sultan Selim döneminde Bozoklu Celâl adlı sipahinin çıkardığı isyan daha sonra Anadolu’daki isyanların genel adı olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Celâli İsyanlarının sebeplerinden biri değildir?
Boş Bırak
Duraklama Dönemi ıslahatlarının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz