Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ilyas bat 4 puan
I. Süleyman (Kanuni) Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olduğunu gösterir açık durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
Boş Bırak
Kanuni Dönemi’nde yaşanan fetihler ve bu fetihlerin sonuçları ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında yapılan İstanbul Antlaşması ile Avusturya Arşidükü protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktı.
Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
Boş Bırak
I. İki saat süren Mohaç Meydan Savaşı’nda tüm Macar ordusunun imha edilmesi
II. Portekizlilerin, Hindistan’daki ticari faaliyetlerini engellemek için deniz seferlerinin düzenlenmesi
III. Alman Seferi’nde Avusturya ve Roma Germen İmparatorluğu’nun Osmanlı karşısına ordu çıkartamaması
Durumlarından hangileri Osmanlı Devleti’nin bir “Dünya Gücü” olmasından doğan sonuçlar kapsamında değerlendirilebilir?
Boş Bırak
Akdeniz’deki üstünlüğünün Osmanlı Devleti’ne geçmesinin sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin uluslararası alandaki,
I. Fransa’ya kapitülasyon tanıma
II. Hint Deniz Seferlerini gerçekleştirme
III. Luther’in başlattığı Protestanlık hareketini destekleme
politikalarından hangileri Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak “Cihan Devleti” özelliğini koruma isteğiyle ilgilidir?
Boş Bırak
Osman Gazi, Pazar bacı alınması hakkındaki bir öneriye “Tanrı mı buyurdu, yoksa beyler kendileri mi istediler?”diye sormuş ve “Töredir. Padişahım ezelden kalmıştır.” cevabını almıştır. Osman Gazi bu duruma başta şiddetle tepki gösterse de Bac (Pazar) Vergisi alınmasını kanunlaştırmıştır.
Osman Gazi zamanında yaşanan bu duruma bağlı olarak hukuk sistemi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde kanunların ilk defa yazılı hâle getirilmesiyle “Kanunname-i Ali Osman” oluşturulmuştur.
Kanunname-i Ali Osman aşağıdaki hükümdarların hangisi zamanında hazırlanmıştır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde terzilik yapan Hasan Efendi, Kapalı Çarşı’dan peşin para ile sipariş ettiği ürünü alamayınca durumu “Kadı” efendiye şikayet etmiş ancak sorunu çözülmeyince de Topkapı Sarayı’ndaki Divanıhümayun’da hakkını aramış ve böylece adaletin gerçekleşmesi sağlanmıştır.
Bu duruma bağlı olarak Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?
Boş Bırak
Takiyüddin Mehmet’in, çağdaşı Tycho Brahe ile karşılaştırıldığında, astronomi alanında daha net ve dakik gözlemler yaptığı görülmüştür. Yine Takiyüddin’in rasathanesinde (1578) kullandığı araçlar ve aletler Brahe’ninkinden daha üstündür.
Bu duruma bağlı olarak Osmanlı ve Avrupa bilim hayatı hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin XV. ve XVI. yüzyıllardaki bilimsel faaliyetleri Avrupa’ya göre daha gelişmiş düzeydedir.
Bilim alanındaki bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile açıklanamaz?
Boş Bırak
Kanuni Sultan Süleyman Rodos Adası’nı fethettikten sonra adada kalmak isteyen Hristiyanlara dinlerinde serbestlik tanımıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz