Tebrikler! Testin en başarılı üyesi KAYHAN TÜFEKÇİ 104 puan
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde XV. yüzyılda kullanılan süsleme unsurlarından biri değildir?
Boş Bırak
El yazması eserleri süslemek ve metin aydınlatmasını gerçekleştirmek için perspektif olmadan yapılan süslemelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde kamuya hizmet etmek için yapılan mimari eserler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Boş Bırak
Mimar Sinan’ın “Çıraklık”, “Kalfalık” ve “Ustalık” eserleri olarak bilinen camilerin isimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
Boş Bırak
Fatih Sultan Mehmet’in batılı ülkelerden, Yavuz Sultan Selim’in ise doğulu ülkelerden Osmanlı sarayına çok sayıda bilim, kültür ve sanat insanını getirmesi ;
I. Osmanlı sanatında farklı kültürlere ait izlerin görülmesi,
II. bilim, kültür ve sanat alanındaki gelişmelerin hızlanması,
III. Avrupa’da “Rönesans” hareketinin başlaması
gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nden günümüze çok sayıda el yazması eser bozulmadan kalmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
Boş Bırak
Osmanlı halkının eğlencelerinde saraydaki törenler ve önemli günler de etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi halkın eğlenmesine imkân sağlayan saray merasimlerinden biri değildir?
Boş Bırak
XVI. yüzyılda Hristiyan Katolik dünyasının yeniden yapılanma faaliyetlerine “Reform” denir.
Aşağıdakilerden hangisi “Reform Hareketleri”nin sebeplerinden biri değildir?
Boş Bırak
Luther 1517’de Wittenberg Kilisesi’ne astığı doksan beş maddelik bildiri ile Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini kilisenin günahları affetme yetkisinin olamayacağını ilan ederek Reform hareketine öncülük etmiştir.
Paragrafta verilen bu durum Reform hareketlerinin ortaya çıkmasında,
I. Endülüjanstan rahatsız olunması,
II. kraliyet üzerinde kilise baskısı olması,
III. kilisenin din istismarında bulunması
hangilerininin etkili olduğunu gösterir?
Boş Bırak
Papalık ve Katolikliği savunan Roma Cermen İmparatorluğu, Luther öncülüğündeki Protestan hareketi engellemek için Alman prensliklerine karşı mücadele etmiştir.
Roma Cermen İmparatorluğu, aşağıdakilerden hangisiyle Protestanlık mezhebini resmen kabul etmiştir?
Boş Bırak
Reform hareketi sonrasında Katolik Kilisesi’nin siyasi, ekonomik ve dini gücü azalmıştır. Hristiyanlık dünyasında yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Reform sürecinde Avrupa’da ortaya çıkan mezheplerden biri değildir?
Boş Bırak
Kanuni zamanında Avrupa’da Reform hareketleri yaşanırken Osmanlı Devleti’ndeki Hristiyanlarda böyle bir arayış ortaya çıkmamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde reform hareketi yaşanmamasının sebeplerinden biri değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz