Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen konu, diğerlerine göre en az sınırlandırılmıştır?
Boş Bırak
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak
Sular sarardı yüzün perde perde ağarmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
Bu anlatımın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıda boş bırakılan yerlerden hangisine ayraç içindeki kavram getirilemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi üslupla ilgili bir yargı içermektedir?
Boş Bırak
(I) Severim hayvanları, hepsini sevmeye, onların da bencileyin tabiatın bir parçası olduklarını sezdirmeye çalışırım. (II) Hayvanları yemekten kaçınanlara bir türlü hak veremiyorum. (III) Bir kuzuya bakarken “Bunu öldürmeye nasıl da kıyıyoruz.” dediğim olur. (IV) Düşüncem ise beni tabiatın yasalarına uymaya götürür. (V) Bazı hayvanların yaşayabilmek için birbirlerini yediklerini görüyoruz.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıcının duygularına yer verilmemiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatım vardır?
Boş Bırak
(I) “Apartman“, olay üzerine kurulu bir süreç hikâyesidir. (II) Kısa, yoğun, ayrıntılardan arındırılmış, soğukkanlı bir anlatımla dramatik gerilim canlı tutulmuştur. (III) Öykü, ezen-ezilen karşıtlığı ve çatışması üzerine kurulmuştur. (IV) Sabahattin Ali, işçiyle birlikte işvereni de metne başarıyla katmıştır. (V) Yer yer işçinin psikolojisine de yer vererek konunun okuyucu üzerindeki etkisini artırmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde nesnellik söz konusudur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım özelliği bulunmamaktadır?
Boş Bırak
(I) Oğlumla aramızda otuz iki yıllık yaş farkı var. (II) Oğlumun yetiştiği koşullarla benim yetiştiğim koşullar saymakla bitmeyecek kadar farklı. (III) Günümüz teknolojisinin ulaştığı inanılmaz boyut, insanlığı yeni bir çağa taşıdı. (IV) Günümüzün dünyasında konuşulanlar bize ters gelebilir. (V) Bugünün gençliği dünyayı bizden çok farklı algılıyor.
Numaralanmış cümlelerin hangisi, kişisel görüş içermemektedir?
Boş Bırak
Çizgi filmlerde çalışan seslendirme sanatçılarının işi, ekibin öteki elemanlarının yaptıkları işler kadar yaratıcılık ister. Homurdanmaktan tutun, kahkaha atmaya kadar pek çok farklı sesi çıkarmanın yanında, seslendirilen kahramanın kişiliğine uygun ses tonu da önem taşır.
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Hayatı anlatmayan roman yoktur. Kurgu da, şiirsel söylem de bir hayatı yaşamanın çağrışımlarıyla oluşur. İnsan varlığının ürünü olan hiçbir şey hayatın dışında kalamaz. Flaubert’in, romandaki kadın kahramanın kim olduğunu soranlara, “Mademe Bovary benim!” dediğini unutmamalıyız.
Bu parçanın genelinde söz edilen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Kelebekler bozulmamış doğanın, temiz çevrenin göstergelerinden biridir. Son yıllarda sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde kelebekler, soylarının tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Öteki canlılara oranla çok daha narin yapıları olduğu için doğal dengenin bozulmasından en fazla onlar etkileniyor. Doğal yaşam alanlarının daralması, sayılarının azalmasına neden oluyor.
Bu parçaya göre kelebeklerin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz