Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Yoldaş 76 puan
Aşağıdakilerden hangisi akıcı bir metnin özelliği değildir?
Boş Bırak
(I) Şair, şiire kendi söylemiyle girer. (II) Nazım Hikmet, Behçet Necatigil, Cahit Külebi gibi şairlerin daha ilk şiirlerinde şairlik çizgilerinin izlerine rastlanması, söylemlerini iyi kurmalarına bağlanabilir. (III) Söylem, şairin yalnızca sözcük seçimi, söz öbeklerini biçimleme gibi yerleşmiş becerileriyle sınırlandırılmamalıdır. (IV) Şairin kendine özgü söylemi, daha çok, şiirindeki ses ve anlam kaynaşmasından anlaşılır. (V) Ölçülü, uyaklı da olsa iyi şair, şiirinin duygu örgüsünü yaratır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Başta söylemini iyi kurdu mu, yaşadığı zamanların hakkından gelmeyi başarır.” cümlesi getirilebilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
(I) Türkiye’de eleştiri temelde araştırmaya dayanmıyor. (II) 1960 kuşağı eleştirmeni Türk edebiyatını daha çok, çıkmakta olan dergilerdeki verileri temel alarak değerlendirme eğiliminde. (III) Bir ikisi ayrı tutulursa, eleştirmenlerin geriye doğru atılmış sağlam köprüleri var. (IV) Çoğu bizim edebiyatımızı hatta bütünüyle çağdaş edebiyatımızı okumuş değil. (V) Dünya edebiyatı üstüne bilgiler de genellikle el kitaplarından gelme şeylerden ibaret.
Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümle değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere, ayraç içinde verilen sözün getirilmesi anlamca uygun olmaz?
Boş Bırak
Şairin dergilerdeki şiirlerinin çoğu özensiz hazırlanmış. Şiirlerinde süslü, gösterişli bir dili tercih etmiş. Kimi şiirlerinde ise gereksiz sözcüklere fazlasıyla yer vermiş.
Bu parçada sözü edilen şiirlerde bulunmayan özellikler aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Büyük sanatçı kolay olunmuyor. Yıllar geçse de kalıcılığından bir şey kaybetmeyen sanatçılar, yazılarında noktalama eksikliğinden, söz dizimi yanlışlığından ve mantıksal tutarsızlıktan uzak durmuştur her zaman.
Bu parçada sözü edilen sanatçıların vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Genelgeçer, klasik bir roman zevkine sahip okuyucuya farklı gelecek bir yöntemi vardır. En önemli sermayesi, hayatın kendisidir. Su gibi giden bir anlatımıyla okuyucuyu büyüleyen bir tarzı vardır.
Bu parçadaki sanatçının söz edilmeyen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
(I) Değişik mekânlardan, iklimlerden, değişik değer yargılarına sahip gençlerle birlikte oluyordum. (II) Okuma bende büyük bir tutku olarak başladı ve sürdü. (III) Öyle bir tutku ki yapılacak işleri unutuyor, duygularımı yaşamın akışından soyutluyordum. (IV) Bu tutku aşağı yukarı on sekiz yaşıma kadar sürdü. (V) O yaşlarda bu hastalıklardan kurtuldum.
Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Boş Bırak
Ahmet Haşim, edebiyatımızın yakın tarihinde en çok tartışılan ve eleştirilen isimlerden biridir. Kısacası her neslin sevdiği şairdir.
Bu parçada altı çizili sözle şairin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?
Boş Bırak
Balzac, romanlarında betimleme yaparken çok titiz davranır. Bir fırça darbesi ile çizer geçer, ona takılmaz. Çünkü okuyucunun romanı bir çırpıda okumasını ister. Anlatının dokusunu bozmaya müsaade etmez.
Bu parçada sözü edilen sanatçının öne çıkan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz