Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Gülcan Turan 28 puan
Avni mahlasıyla şiirler yazan Fatih Sultan Mehmet, II. Murat’ın oğlu ve yedinci Osmanlı padişahıdır. Çok iyi bir eğitim gören Fatih edebiyatla ilgilendiği gibi din felsefesi, coğrafya ve astronomiyle de ilgilenmiştir. Şiirlerinde Şeyhî ve Ahmet Paşa’nın etkisi görülür. Ayrıca Melihi, Ahmet Paşa gibi şairlerin şiirlerine nazireler de yazmıştır. Divan’ı vardır.
Bu metin tarihin alt dallarından hangisiyle ilişkilidir?
Boş Bırak
I. Bir milletin yüzyıllar boyunca meydana getirdiği edebî eserleri bilimsel biçimde inceleyen bilim dalıdır.
II. Konusu dönemin önemli sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeleridir.
III. Eser, şair-yazar, edebî akımlar ve sanatçının sosyal çevresi incelenir.
IV. Aynı dönemin farklı eser ve yazarları arasında karşılaştırmalar yapılır.
V. Filoloji, sosyoloji, tarih gibi bilim dallarından yararlanılır.
Edebiyat tarihi ile ilgili yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Boş Bırak
Edebî eser ve eserin yazıldığı dönem arasındaki ilişki için hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Edebiyat tarihi, bir ulusun çağlar boyunca meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek düşünce ve duyguda izlediği yolu, geçirdiği evreleri bize tanıtır. Bu bakımdan ---- önemli bir koludur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki sebeplerden biri değildir?
Boş Bırak
Türk boyları dünya üzerinde çeşitli coğrafi bölgelere dağılarak ayrı topluluklar halinde ve ayrı devletler kurarak yaşamışlardır. Bu durum, birtakım kültürel farklılıkları, farklı lehçe ve şivelerin oluşumunu, farklı medeniyetlerden etkilenmeyi ve farklı edebiyatlara sahip olmayı beraberinde getirmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir?
Boş Bırak
Edebiyat tarihi ve uygarlık tarihi arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Demir kargılar ile ilimiz olsun orman Av yerlerimiz dolsun vahşi at ile kulan Yurdumuz ırmaklarla denizlerle dolsun Gökteki güneş ise yurdun bayrağı olsun Ülkemizin çadırı yukarıdaki gök olsun Dünya devletimiz, halkımız ise çok olsun
Bu nutuktan hareketle İslam öncesi dönemde yaşamış olan Türklerin zihniyeti hakkında hangisi söylenemez?
Boş Bırak
I. Destan Dönemi Türk Edebiyatı
II. İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
III. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
Türk edebiyatının ana dönemleri yukarıda sıralanmıştır. Bu dönemlerin alt başlıklarından biri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
Boş Bırak
İslam Öncesi Dönem’de kavmî özelliklerin, İslamiyet Etkisindeki Dönem’de dinin, Batı Uygarlığı Etkisindeki Dönem’de ise ---- etkisi çoktur.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Meğer hanım, Oğuz’da Duha Koca oğlu Deli Dumrul derlerdi bir er var idi. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçeninden otuz akçe alırdı, geçmeyeninden döve döve kırk akça alırdı. Bunu niçin böyle ederdi? Onun için ki benden deli, benden güçlü er var mıdır ki çıksın benimle savaşsın der, benim erliğim, bahadırlığım, kahramanlığım, yiğitliğim Ruma, Şama gitsin, ün salsın der idi.
Bu metin aşağıdaki araştırma alanlardan hangisinin kapsamına girer?
Boş Bırak
Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz