Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ceren tastemir 44 puan
İnsanın duygu, düşünce, amaç ve deneyimlerini her türlü yolla başkalarına bildirmesine iletişim denir. İletişimde bilgiyi aktaran kişi ------; aktarılan bilgi, duygu ve düşünce -----; iletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortam-----; geri bildirim ya da mesaja verilen olumlu veya olumsuz tepki olarak ------ tanımlanır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi tartışmalarda başkanın görevlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içindeki sözlü anlatım türüyle uyuşmamaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir tartışmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
Boş Bırak
I. Münazara
II. Panel
III. Bilgi Şöleni
IV. Söylev
V. Sohbet
Yukarıda verilenlerden hangileri tartışma türlerinden biri değildir?
Boş Bırak
------ bir çeşit düşünce alışverişidir. Bu düşünce alışverişi, sadece konuşmacılarla sınırlı değildir. Dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenen, bu nedenle de açık oturuma nazaran daha samimi bir ortamda gerçekleşen bir tartışma biçimidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Kıymetli Misafirler, Programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Anadolu’nun tarihi güzelliklerini görsel materyallerimizin de desteğiyle anlatacağım. Program sonunda konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz. Anadolu’nun milyonlarca yıl boyunca Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında hayvan ve insan göçlerine ev sahipliği yaptığı biliniyor. Bu nedenle ülkemizde çok sayıda kalıntı var. Bu durum hem ülkemizden hem de dışarıdan çok sayıda bilim insanının ilgisini çekiyor.
Bu parça biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdakilerin hangisine örnektir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi panel ile ilgili olarak söylenemez?
Boş Bırak
I. Dinleyicilerden gelen soruları açık ve net şekilde cevaplamak
II. Dinleyicileri aktif katılımcı olarak canlı tutmak
III. Konuyu dinleyicilerin tartışmasına açmak
IV. Ses tonu, vurgu ve tonlamalara dikkat etmek
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sunum sonrasında yapılması gereken bir davranıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde sunumla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, sunumun amaçlarından biri değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz