Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Kürüm aleyna 30 puan
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir hücrenin sitoplazmasında bulunan,
I. glikoz
II. pirüvik asit
III. aminoasit
moleküllerinden hangileri hücresel solunumda kullanılma amacıyla mitokondriye geçebilir?
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Hücresel solunumda kemiozmozis ile ATP üretimi için,
I. ADP ve inorganik fosfatın bağlanabilmesi için gerekli enerji protonlardan karşılanır.
II. Zarlar arası boşluğa sıkışan protonlar ATP sentazın oluşturduğu kanaldan çıkarken enzimde yapısal değişikliğe neden olur.
III. Protonların potansiyel enerji oluşturabilmesi için matriksteki yoğunluklarının zarlar arası bölgeden daha fazla olması gerekir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Krebs döngüsü tepkimeleri aşağıdakilerin hangisinden dolayı diğer oksijenli solunum basamaklarından ayrılır?
Boş Bırak
Krebs döngüsüne hazırlık aşamasında,
I. Üç karbonlu pirüvik asit iki karbonlu asetil Co-A’ya dönüşür.
II. Organik molekülün yapısına CO2’den gelen karbon atomu katılır.
III. Üç molekül ADP’nin fosforilasyonu gerçekleşir.
verilenlerden hangileri gözlenir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz