Tebrikler! Testin en başarılı üyesi hilal kurnaz 60 puan
Hücresel solunumun glikoliz basamağında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak,
I. Glikozun aktifleşmesi için 2 ATP harcanır.
II. NAD+ molekülünün indirgenmesi gerçekleşir.
III. İki molekül pirüvat oluşur.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Oksijensiz solunumda kullanılan glikoz molekülüyle ilgili olarak,
I. Enzimler yardımıyla karbondioksit ve suya kadar parçalanır.
II. Tepkimeler sırasında tamamen okside olmaz.
III. Yapısındaki hidrojenler oksijen dışında başka bir moleküle aktarılır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Elektron taşıma sisteminin kullanıldığı oksijensiz solunumda son elektron alıcısı olarak aşağıdakilerden hangisi görev almaz?
Boş Bırak
Glikolizle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi metabolik faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi laktik asit fermentasyonundan karşılamaz?
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Fermentasyon tepkimelerinde gözlenen farklılık aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Boş Bırak
Etil alkol fermentasyonu sırasında gözlenen,
I. aset aldehit oluşumu
II. pirüvattan karbondioksit ayrılması
III. glikolizden sonra fosforilasyonun gerçekleşmemesi
olaylarından hangileri laktik asit fermentasyonu için de geçerlidir?
Boş Bırak
Etil alkol ve laktik asit fermentasyonlarında,
I. monomer besinin enzimler yardımıyla parçalanması
II. belirli bir miktarda ısının oluşması
III. yadımlama ürünü olarak inorganik maddelerin
oluşması verilenlerden hangileri ortak olarak gerçekleşir?
Boş Bırak
Laktik asitle ilgili olarak,
I. Kandaki miktarı arttığında beynin ilgili bölümlerini uyararak yorgunluk hissinin oluşmasına neden olur.
II. Oksijen varlığında karaciğer hücrelerine taşınarak pirüvik asite oradan da glikoz ve glikojene dönüştürülür.
III. Kaslara oksijen ulaşmadığında acil enerji ihtiyacını gidermek için hücresel solunum tepkimelerine katılır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Oksijensiz solunumun avantajları arasında,
I. organik son ürünlerin oluşması
II. hızlı ATP üretimine olanak sağlaması
III. bataklık, bağırsak gibi ortamlarda canlının yaşamasına imkân sağlaması
verilenlerden hangileri sayılabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz