Boş Bırak
Boş Bırak
Yeryüzünde biyoçeşitliliği tehdit eden en önemli biyolojik faktör insandır. Bu duruma örnek olarak; I. bataklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürülmesi II. akarsu üzerine kurulan barajlara yeni balık türlerinin bırakılması III. tarımsal üretimi artırmak için bilinçsiz ilaç kullanılması verilenlerin hangileri yukarıda bahsedilen duruma örnek olarak gösterilemez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisinin oluşumunda beşeri unsurlar etkili olmuştur?
Boş Bırak
• 70 – 800 enlemlerinde görülür.
• Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan likenler ve kısa boylu otlardır.
• Ren geyiği, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi, karibu gibi hayvanlar yaşar.
Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Yıl içerisinde sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak bazı hayvanlar göç ederek yaşamlarına devam etmektedirler.
Buna göre aşağıda verilen biyomların hangisinde yaşayan hayvanların diğerlerine göre daha az göç etmesi beklenir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Afrika Kıtası’nda aşağıda verilen biyomlardan hangisi diğerlerine göre daha dar bir alan kaplamaktadır?
Boş Bırak
Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe bitki örtüsünün kuşaklar halinde farklılık gösterdiğini söylemek mümkündür.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerin hangisidir?
Boş Bırak
I. Savan
II. Çayır
III. Tundra
IV. Çalı
Yukarıda verilen biyomlardan hangilerine ülkemizde rastlamak mümkündür?
Boş Bırak
I. Güney Amerika Kıtası’nın doğusunda yaşayan hayvan fosilleri ile Afrika Kıtası’nın batısın bulunan hayvan fosillerinin benzerlik göstermesi
II. Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kıtası’nda yaygın olarak üretilmesi
III. Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyılarda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması
Yukarıda verilenlerden hangileri paleocoğrafyanın ilgilendiği konular arasındadır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz