Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Volkan DAĞ 17 puan
Anadolu medeniyetleri yakın çevresindeki medeniyetlerle etkileşim içerisinde olmuştur.
Buna göre, Anadolu medeniyetlerinin aşağıda verilen medeniyetlerden hangisi ile daha az etkileşim kurması beklenir?
Boş Bırak
Mezopotamya Medeniyeti iki ırmak arasında kalan tarıma elverişli bir bölgede kurulmuştur.
Bu ırmaklar aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türkiye sınırları içerisinde aşağıda verilen medeniyetlerden hangisine ait kalıntılar bulmak mümkün değildir?
Boş Bırak
I. Nemrut Dağı Heykelleri
II. Efes Harabeleri
III. İshak Paşa Sarayı
Yukarıda verilen yapılardan hangileri Türk kültürüne aittir?
Boş Bırak
Dünya’nın ilk yedi harikasının tamamı insan tarafından inşa edilmiş, olağanüstü büyük yapılardır. Bu yapılar “Antik Dönemin Yedi Harikası’’ olarak da bilinir.
I. Babil’in Asma Bahçeleri
II. Zeus Heykeli
III. Artemis Tapınağı
IV. Kral Mausollos’un Mezarı
V. Keops Piramidi
VI. İskenderiye Feneri
VII. Rodos Heykeli
Bu yapılardan hangileri Türkiye Sınırları içerisinde yer almaktadır?
Boş Bırak
Anadolu ilk çağlardan günümüze kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığı için ‘’Medeniyetlerin Beşiği’’ olarak adlandırılmıştır.
Bu durum üzerinde aşağıda verilenlerden hangisi etkili değildir?
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi Türk-İslam Medeniyetine ait bir eser olarak değerlendirilmez?
Boş Bırak
Anadolu Yarımadası Doğu ile Batı medeniyetleri arasında bir köprü durumunda kalmıştır. Bu durum Anadolu’da ticari faaliyetlerin gelişmesinde etkili olmuştur.
Bu faaliyetlere kanıt olarak;
I. Selçuklulara ait çok sayıda kervansarayın bulunması,
II. İpek ve Baharat yollarının geçmesi,
III. Günümüzde boğazlardan ekonomik gelir elde edilmesi
verilenlerin hangileri gösterilir?
Boş Bırak
Aşağıda Anadolu Medeniyetlerine ait bazı özellikler verilmiştir. Bunlardan hangisi Anadolu’nun dini yapısı ile daha çok alakalıdır?
Boş Bırak
2016 yılı itibari ile Türkiye’de Dünya Mirası Listesi’ne giren 16 varlık bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu varlıklar arasında gösterilemez?
Boş Bırak
Anadolu Yarımadası’nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinmektedir.
Bu durum Anadolu’da aşağıda verilen turizm kollarından hangisinin gelişmesine daha çok katkı sağlamıştır?
Boş Bırak
I. Çok sayıda höyüğün bulunması
II. Geniş akarsu ağına sahip olması
III. Neolitik zamana ait eserlerin bulunması
Verilenlerden hangileri Anadolu Yarımadası üzerindeki beşeri faaliyetler hakkında bilgi vermektedir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz