Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nur saraçoğlu 68 puan
Ülkelerin nüfus politikası uygulamalarının amaçları arasında,
I. nüfusun eğitim düzeyini artırmak,
II. nüfusun sağlık durumunu kontrol altında tutmak,
III. tarımsal üretim miktarını artırmak verilenlerin
hangileri gösterilemez?
Boş Bırak
Nüfus artış hızının fazla olduğu yerlerde, eğitim, sağlık, ulaşım vb hizmetlerde aksamalar yaşanmaktadır.
Kıtaların nüfus artış hızları düşünüldüğünde bu aksamaların hangisinde daha fazla yaşanması beklenir?
Boş Bırak
Nüfus artış hızının azaldığı ülkelerde,
I. yaşlı nüfus oranının artması,
II. çalışma çağındaki nüfus oranının azalması,
III. iş gücünü karşılamak için diğer ülkelerden göç alması
verilen durumların hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
Boş Bırak
Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinin, nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulaması gerekir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda nüfus piramitleri verilen ülkelerden hangisinin diğerlerine göre daha gelişmiş bir ülke olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde ortaya çıkan olumsuz durumlardan biridir?
Boş Bırak
Avrupa Kıtası’nda nüfus artış hızının düşük olmasının nedeni olarak,
I. çalışan nüfus içerisinde kadınların oranının fazla olması,
II. eğitim seviyesinin yüksek olması,
III. gelişmekte olan ülkelerden göç alması
verilenlerden hangileri gösterilir?
Boş Bırak
Almanya, Fransa ve Japonya’nın yıllara göre nüfus dağılımına bakıldığında, nüfus artış hızlarının özellikle 1950 – 1970 yılları arasında çok yüksek olduğu görülmektedir.
Yukarıda verilen durumun ortaya çıkmasının temel nedeni nedir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin aşağıdaki politikalardan hangisini uygulaması doğru değildir?
Boş Bırak
Nüfus artış hızının az olduğu ülkelerde nüfusun ikiye katlanma süresi daha uzundur.
Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangisinde nüfusun ikiye katlanma süresi diğerlerine göre daha uzundur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz