Sığ kıyılarda, akarsuların getirdiği alüvyal toprakların birikmesi sonucunda delta ovaları oluşmaktadır. Bu ovaların tarımsal verimliliği genellikle yüksektir.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu ovalara örnek olarak gösterilemez?
Boş Bırak
Türkiye’de geniş yer kaplayan arazilerden biri de platolardır.
Bu alanlarda;
I. kuru tarım,
II. küçükbaş hayvancılık,
III. ormancılık faaliyetleri
verilen ekonomik faaliyetlerden hangileri yapılmaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi yanlış arazi kullanımı olarak değerlendirilmez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Sanayi üretim alanlarına yakın yerlerden geçen akarsuların kirlilik oranının fazla olduğu görülmektedir.
Buna göre, aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin kirlilik oranının diğerlerine göre daha az olması beklenir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’nin bazı kıyılarında yaz turizm faaliyetleri oldukça gelişmiş iken; bazı kıyılarda ise bu turizm kolu yeterince gelişme göstermemiştir.
Bu turizm kolunun geliştiği kıyıların özellikleri arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur?
Boş Bırak
Arazi kullanımını etkileyen yer şekilleri özelliklerinden birisi de dağların uzanış şeklidir.
Bu duruma örnek olarak,
I. Ege Denizi kıyıları ile iç kesimler arasındaki ulaşımı sağlayan karayollarının doğu-batı yönde uzanması,
II. Ege kıyılarında koy ve körfez sayısının fazla olmasına bağlı olarak yaz turizm faaliyetlerinin gelişmesi,
III. Afyon ve çevresinde sıcak su kaynaklarının yaygın olmasına bağlı olarak sağlık turizminin gelişme göstermesi
verilenlerin hangileri gösterilir?
Boş Bırak
Türkiye’de kırsal yerleşmelerin genellikle dağların güney yamaçlarına kurulduğu görülmektedir. Ayrıca evlerin kapı ve pencerelerinin genellikle güney yöne açıldığı, kuzey yönde pencere bulunmadığı görülmektedir.
Bu durum yerleşme faaliyetlerini etkileyen faktörlerden hangisine örnek olarak gösterilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’de arazi kullanımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz