Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Esra yaralı 70 puan
Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen verimin az olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple son yıllarda canlı hayvan ve et ithalatı yapılmaktadır.
Buna göre, canlı hayvan ve et ithalatını azaltmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’de balıkçılık faaliyetlerini geliştirmek için yapılacaklar arasında;
I. açık deniz balıkçılığı için teşviklerin verilmesi,
II. depolama imkânlarının geliştirilmesi,
III. avlanma süresinin uzatılması
verilenlerden hangileri gösterilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Büyükbaş besi hayvancılığı
II. Kümes Hayvancılığı
III. İpek böcekciliği
IV. Arıcılık
Yukarıda verilen hayvancılık türlerinden hangi ikisi üzerinde doğal koşulların daha fazla etkili olduğu söylenir?
Boş Bırak
Deniz, göl, baraj vb. su kütlelerinde kafesler içerisinde balık yetiştirme faaliyetlerine kültür balıkçılığı denilmektedir.
Türkiye’de kültür balıkçılığı faaliyetleri ile ilgili olarak;
I. Akarsu boylarına kurulan havuzlarda yapılabilmektedir.
II. Balık ihtiyacının karşılanmasında etkili olmuştur.
III. Denizlerimizdeki balık çeşitliliğini azaltmıştır.
verilenlerden hangileri söylenir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Balıklar, mevsim değişimleri sonucunda soğuk yerlerden sıcak yerlere doğru göç etmektedirler. Bu nedenle balıkların göç yolları üzerinde bulunan yerlerde balıkçılık faaliyetleri yoğundur.
Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisi üzerinde balıkçılık faaliyetlerinin daha yoğun olması beklenir?
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Türkiye’de aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin popülasyonu daha fazladır?
Boş Bırak
Ülkemizde sünger avcılığı daha çok aşağıdaki kıyılardan hangisinde yapılmaktadır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz