Tebrikler! Testin en başarılı üyesi merve uyar 76 puan
Felsefenin toplumsal düzeyde bir başka işlevi de demokrasinin gelişmesi ve işleyişi konusunda yaptığı katkıdır. Bireyler eleştirel bir bakış açısına sahip oldukları zaman demokrasi işler. Toplumlar sağlam bir akıl yürütmeyle, iyiyi-kötüden; hakikati, boş ve aldatıcı sözlerden ayırt edebildiklerinde demokratik olgunluğa erişir.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Filozof ele aldığı konuları farklı yollarla çözümleyerek açıklığa kavuşturur. Sonra da üzerinde düşünülüp çözümlenmiş ve aydınlığa kavuşturulmuş malzemeden hareketle konularını yeniden inşa eder ve onu bir bütünlüğe kavuşturur.
Yukarıda değinilen felsefi düşünce özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Felsefede ortaya atılan önermeler bilimde olduğu gibi olgularla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya konan düşüncenin çelişkisiz olmasıdır.
Yukarıda felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
Boş Bırak
Şu an sizin için önemli olan nedir? Diye sorulsa açlığın sınırında olan bir kişi “yiyecek” der. Sıcaktan bunalan bir kişi “serinlik” der. Kendisini yalnız hisseden birisi, “başka insanlarla beraber olmak” der. Acaba tüm bu ihtiyaçlar karşılansa, yine de tüm insanları ilgilendiren başka şeyler var mıdır? Evet, her şeyin ötesinde, insanların ihtiyaç duyduğu başka bir şey vardır: “İnsanlar, kim olduklarını ve neden yaşadıklarını bilmek” isterler. Bu isteklerini karşılamak içinde felsefi bir tavra ihtiyaç duyarlar.
Bu parçaya göre felsefeyle ilgili çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Felsefede soruların tek bir doğru cevabı olmadığı için önemli olan önermelerin birbiriyle mantıksal olarak biraradalığıdır.
Verilen ifadede felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Boş Bırak
Felsefede söz konusu olan tek bir insanın değil, genel olarak insanın yaşantısıdır.
Bu parçadan felsefi düşünceye dair çıkarılabilecek nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Felsefede ortaya atılan bir görüş ya da ileri sürülen sav için bir dayanak göstermek gerekir.
Buna göre felsefeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Herakleitos “gerçeği söz haline getirmeden, başka deyişle dile dökmeden önce insanlar anlamadılar.” demiştir.
Heraklitos’un bu sözle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Felsefi düşünme sadece sorgulananı tek taraflı düşünme değildir; aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya sorgulama sonucunu da sorgulamaktır.
Parçada felsefi düşüncenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
Boş Bırak
Doğanın ardında gizlenen ve ona imkan veren varlık bilgisi, mutlak bilgisi, ussal bilgi, madde olmayanın bilgisi, son erek bilgisi, varlık yasalarını bulmak için düşünen benliğin bilgisi.
İfade edilen metin aşağıda verilen alanlardan hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
I. Bildiklerimizin sınırı var mıdır?
II. Kaç tarz varlık vardır?
III. Evrenin ana maddesi nedir?
IV. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
V. İnsanlar neden ve nasıl unutur?
Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir?
Boş Bırak
“İktidarı korumak için bir hükümdarın tilki ve aslandan öğrenmesi gereken çok şey vardır. Tuzakları sezmek için tilki, kurtları korkutmak için aslan gibi davranabilmelidir.”
Diyen bir düşünür hangi alanda felsefe yapıyor olabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz