Sistem ve çevre ile ilgili olarak;
I. Sistem çevreye iş yaparsa enerjisi azalır.
II. Sistem ile çevre arasında enerji alışverişi olabilir.
III. İnsan vücudu bir sistemdir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Bir sistemin iç enerjisi ölçülemez.
II. Bir sistemin iç enerjisi azalıyorsa, ortamın iç enerjisi artar.
III. Bir sistemin iç enerji değişimi ölçülebilir.
Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Yüzmekte olan bir kişinin sudan çıktığında üşümesi
II. Sıvıların sıcaklık değişimi ile viskozitesinin azalması
III. Suyun °C’ ta buz haline dönüşmesi
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde iç enerji azalır?
Boş Bırak
Isı ile ilgili olarak,
I. Sıcaklık farkından dolayı maddeler arasında aktarılan enerjidir.
II. İşe dönüştürülebilen bir enerji türüdür.
III. Maddeler arasında sıcaklık akışının sağlanması olayıdır.
verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Sabit basınç altında bir kapta bulunan gazın ısıtılması ile ilgili;
I. Son durumda kaptaki gaz basıncı dış basınca eşit olur.
II. Gaz çevreye iş yapmış olur.
III. Gaz moleküllerinin aldığı enerji sonunda dışarıya yaptığı iş negatiftir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Bir sistemin iç enerjisini değiştirebilmek için;
I. Sistemi ısıtmak veya soğutmak
II. Sistemden çevreye veya çevreden sisteme iş yapmak
III. Sisteme madde eklemek veya sistemden madde uzaklaştırmak
hangileri uygulanabilir?
Boş Bırak
Serbest pistonlu bir sisteme ortam tarafından 500 J’luk iş yapılırken, sistemin iç enerjisi 400 J artıyor.
Buna göre sistemin ısı değişimi kaç J’dur?
Boş Bırak
Sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan He gazına çevreden 3000 J’luk enerji aktarılıyor.
Buna göre He gazının kaba yaptığı iş kaç kJ’dur?
Boş Bırak
Sabit basınç altında bir kapta bulunan gaza 700 J’luk iş yapıldığı sırada sistemden ortama 500 J’luk ısı akmaktadır.
Buna göre sistemin iç enerji değişimi kaç J’dur?
Boş Bırak
I. Soygaz atomları sadece öteleme hareketi yaptığından bu gazlara verilen enerji soygazın kinetik enerjisine eşittir.
II. Çok atomlu gaz molekülleri, öteleme, dönme ve titreşim hareketi yapar.
III. İç enerji atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötrondan kaynaklanan enerjiyi de içerir.
Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Sabit hacimli kapta;
C2H4 (g) + O2 (g) → CO2 (g) + H2O (s)
tepkimesi gerçekleşirken ortama 250 kJ ısı veriliyor.
Buna göre, sistemde gerçekleşen olaylar ile ilgili olarak;
I. Q = –250 kJ’dir.
II. ∆U = –250 kJ’dir.
III. W = 0’dır.
yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
İş ve ısı ile ilgili olarak;
I. Bir sistemin iş yapabilmesi için hacminin sabit olması gerekir.
II. İdeal pistonlu bir kapta yapılan iş; W = –P.∆V bağıntısı ile bulunur.
III. Pistonlu bir kapta sistemin iç enerji değişimi sadece ısı değişimine bağlıdır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz