Tebrikler! Testin en başarılı üyesi eeeeee aaaaa 12 puan
Boş Bırak
Organik bir bileşik C ve H’den oluşup, bu bileşiğin 5,8 gramı yakıldığında NŞA’da 8,96 litre CO2 oluşuyor.
Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? (O:16, C:12, H:1)
Boş Bırak
Avogadro sayısı N alındığında 3,01.1022 tane molekülü a gram gelen gazın mol kütlesi seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
He atomu için 6,02.1023/4 sayısı aşağıda verilenlerden hangisine eşittir? (He : 4)
Boş Bırak
C2H6 gazının 9 gramı ile ilgili;
I. 0,3 molekül-gram’dır.
II. NŞA’da 6,72 litredir.
III. Toplam 2,4 atom-g atom içerir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Fe metalinin 400 gramı açık havada bırakıldığında kütlesi 96 gram artarak Fe2O3 bileşiği oluşuyor.
Başlangıçtaki Fe’nin % kaçı oksitlenmemiştir? (Fe:56, O:16)
Boş Bırak
X : 2.10–23 gram
Y : 5.10–23 gram
Z : 1.10–23 gram
Gerçek kütleleri verilen X, Y ve Z atomlarının aralarında oluşan X3Y2Z4 bileşiğinin 0,2 molü kaç gramdır?
(Avogadro sayısı : 6.1023)
Boş Bırak
Bağıl atom kütlesi ile ilgili olarak;
I. Bir element atomunun, 1H elementi atomunun kaç katı kütlesinde olduğunu gösteren sayısal değerdir.
II. 12C’nin gerçek kütlesinden yararlanılarak hesaplanmıştır.
III. Gerçek atom kütlesinin Avogadro sayısı ile çarpımından oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
X ile Y’den oluşan bir bileşiğin kütlece birleşme oranı (X/Y) 4/5 olup, X’in mol kütlesi Y’nin mol kütlesinin 2 katı olduğuna göre bu bileşiğin formülü seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
C3H4 molekülünün yapısında 4 tane H atomu bulunuyor.
Buna göre bu molekül için;
I. 1 moldür.
II. 1 moleküldür.
III. 40 akb’dir.
verilenlerden hangileri doğrudur? (H:1, C:12)
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz