Tebrikler! Testin en başarılı üyesi sadık yalçin 8 puan
Bağıl atom kütlesi için;
I. Bir elementin 6,02.1023 tane atomunun kütlesidir.
II. Her element atomu için ölçülebilir bir kütle değeridir.
III. Bir element atomunun, hidrojen atomunun kütlesinin kaç katı olduğunu gösterir.
yagrılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
0,5 mol H2O bileşiği ile ilgili;
I. 3,01.1023 tane H2O molekülü içerir.
II. 0,5 molekül – gramdır.
III. NŞA’da 11,2 litredir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. 1 tane H 1 mol’dür.
II. 1 atom AI 27 gramdır.
III. NŞA’da 1 litre N2 gazı 28/22,4 gramdır.
Yukarıda verilen ifadelerinden hangileri doğrudur? (AI : 27, N : 14 )
Boş Bırak
MgSO4.nH2O bileşiğinin 0,01 molü 2,46 gram olduğuna göre kristal suyunu gösteren formüldeki n sayısı kaçtır? (MgSO4 : 120 g/mol, H2O : 18 g/mol)
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
NO ve O2 gazlarının toplam hacmi NK’da 11,2 litre olup bu gazlar tam verimle NO2 gazı oluşturmak üzere tepkimeye sokuluyor.
Tepkimde sonunda 9,2 gram NO2 gazı oluştuğuna göre;
I. Artan gaz NO ise başlangıçtaki karışım 3,2 gram O2 içerir.
II. Artan gaz O2 ise başlangıçtaki karışımda 0,2 mol NO bulunur.
III. Karışımdaki NO ve O2 gazlarının mol sayıları eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (N:14, O:16)
Boş Bırak
Boş Bırak
6,02.1024 tane CH4 ve He taneciği içeren CH4 + He gaz karışımı 124 gram ise karışımdaki He gazı NŞA’da kaç litredir? (C : 12, He : 4, H : 1)
Boş Bırak
C3H8 ve O2 gazları eşit hacimde olup gaz karışımı NŞA’da 8,96 litredir.
Kapalı bir kapta bu gazlar sabit sıcaklıkta tam verimle tepkimeye sokulursa;
I. Tepkimede oluşan su 2,88 gramdır.
II. Tepkimeye giren O2 gazı 0,2 moldür.
III. Tepkimede gaz basıncı değişmemiştir.
ifadelerinden hangileri doğru olur? (C:12, H:1, O:16)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz