Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ecenaz Çınar 104 puan
Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
X, Y, Z, L elementlerinden ikisi 2. periyot, diğer ikisi 6. periyotta yer almaktadır.
Bu elementlerden ikisi 2A, diğer ikisi 7A grubunda bulunmaktadır. Çapı en büyük olan Y, elektron ilgisi en fazla olan L, hidrojenli bileşiklerinin asidik kuvveti en büyük olan ise X’dir.
Buna göre bu elementlerin çekirdek yüklerinin artışına göre sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Alkali metaller ile ilgili olarak;
I. Bir elektron vererek iyonik bileşik oluştururlar.
II. Suda kimyasal çözünme gerçekleştirerek, H2 gazı açığa çıkarırlar.
III. Aktif metal olduklarından doğada serbest halde bulunurlar.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Periyodik sistem ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
Boş Bırak
Periyodik sistemdeki elementler ile ilgili olarak;
I. Aynı grupta bulunan üç elementten 1. ile 3.’ün ortalama atom ağırlığı yaklaşık 2. elementin atom ağırlığını verir.
II. Aynı periyot elementleri benzer kimyasal özellik gösterir.
III. Aynı grup elementlerinin kimyasal özellikleri aynıdır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
X, Y ve Z elementlerinin atom numaraları ardışık sayı olup, X’in proton sayısı kendisine en yakın soygazdan bir eksik veya bir fazladır.
Buna göre;
I. X, 1A grubu metalidir.
II. Z, 2A grubu metalidir.
III. X, Y ve Z metaldir.
verilenlerden hangileri doğru olabilir?
Boş Bırak
Periyodik sistemin p bloğu ile ilgili;
I. NŞA’da katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler.
II. Hepsi ametaldir.
III. Aralarında kovalent veya iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz