Tebrikler! Testin en başarılı üyesi soru canavarı 60 puan
Boş Bırak
I. Tüm elementler bileşiklerinde soygaz elektron yapısındadır.
II. İyonlaşma enerjisinin arttığı yönde atom çapı küçülür.
III. Enerji düzeyi sayısı elementin yapabileceği bağ sayısına eşittir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. A grubu metalleri bileşiklerinde elektron verir.
II. Her hangi bir periyotta çapın küçüldüğü yönde iyonlaşma enerjisi artar.
III. Metalik aktifliği ve ametal aktifliği büyük olan elementlerin oluşturduğu bileşiklerin iyonik karakteri yüksektir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. IUPAC’a göre periyodik sistemde 18 grup vardır.
II. Periyodik tabloda A ve B olmak üzere toplam 16 farklı grup vardır.
III. 8B grubu kendi içinde üç gruba ayrılır.
Periyodik cetvel için yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
X, Y, Z, Q elementleri için;
• X ile Y’nin başkuantum sayıları aynıdır.
• Y ile Z’nin değerlik elektron sayıları aynıdır.
• Atom yarıçapı en büyük olan element Q’dur.
• İyonlaşma enerjisi en büyük olan element Z’dir.
bilgileri veriliyor.
Bu bilgilere göre X, Y, Z, Q elementlerinin periyodik cetveldeki dizilişleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
Boş Bırak
Halojenler grubunda bulunan iki element için;
I. İyonlaşma enerjisi küçük olanın elektropozitifliği fazladır.
II. Elektronegatifliği büyük olanın yörünge sayısı küçüktür.
III. Negatif yüklü iyonlarından asitliği fazla olanın çekirdek yükü azdır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Temel hal elektron dağılımı p orbitali ile biten bir element ile ilgili;
I. Ametaldir.
II. Küresel simetri özelliği gösterir.
III. Kararlı iyonu soygaz elektron düzenindedir.
verilenlerden hangileri doğru olabilir?
Boş Bırak
I. Elektron veren ya da elektron alan bir elementin çekirdek çekim gücü değişir.
II. Ardışık periyotlarda izoelektronik iyonların kimyasal özellikleri aynıdır.
III. 1A ve 2A grubunun katyonları soygaz elektron düzenindedir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Periyodik sistem ile ilgili olarak;
I. Soldan sağa doğru oksitlerinin asidik kuvveti artar.
II. Aynı grupta yukarıdan aşağıya elektron verme özelliği azalır.
III. s, p, d ve f blokların hepsinde de metal elementi bulunur.
verilenlerden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz