Tebrikler! Testin en başarılı üyesi seda koç -1 puan
( ) Kanal ışınları pozitif yüklü ışınlardır.
( ) Katot ışınları tüpün içindeki gazın cinsine bağlıdır.
( ) Kanal ve katot ışınları elektriksel alanda aynı yöne doğru saparlar.
( ) Kanal ışınları doğrusal hareket ederler.
Yukarıda verilen cümlelerden doğru olan “D”, yanlış olanı “Y” olarak değerlendirilirse sıralama hangi seçenekteki gibi olur?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Nötr bir atomda (+) ve (–) yükler birbirini dengeleyecek şekilde bulunmalıdır.
II. Atomda (+) yükler (–) yükler içinde yüzer.
III. Nötronlar çekirdekte bulunur.
Yukarıda verilenlerden hangileri Thomson modelinde belirtilmemiştir?
Boş Bırak
Bohr atom modeline göre verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Atomdaki nötronların varlığını hangi bilim adamı kanıtlamıştır?
Boş Bırak
Balmer serisi ile ilgili olarak;
I. L kabuğuna karşılık gelir.
II. Görünür bölge olarak bilinir:
III. Dalga boyu 380-760 nm arasındadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Rutheford’a göre;
I. Pozitif yükler çekirdekte küçük bir yerde toplanmıştır.
II. Negatif yükler çekirdek dışında geniş bir yerde bulunur.
III. Bir atomun kütlesinin çok büyük bir kısmı ve pozitif yükün tümü çekirdek denen çok küçük bir bölgede yoğunlaşır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Elektriksel yüklerin mutlak değerleri
II. Yük/kütle oranları
III. Tüp içindeki yönelmeleri
Yukarıda verilenlerden hangileri katot ve kanal ışınlarının ortak özellikleridir?
Boş Bırak
Bir buhar lambasında yayınlanan ışığın frekansı 5.1014 s–1 ise bu ışığın dalga boyu kaç A°’ dur?
(c : 3.108 m/s)
Boş Bırak
Elektronlar 3. ve 7. seviyesinden Balmer serisine geçtiğinde Li2+’nin dalga boyları sırasıyla; 650 ve 360 nm oluyor.
Buna göre;
I. 3.seviyeden geçişte spektrum çizgisinin frekansı daha büyüktür. 5
II. 7. seviyeden geçişte spektrum çizgisi görünür bölgede olmaz.
III. Belirtilen dalga boyları L kabuğuna ait spektrum çizgileridir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz