Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Keziban çelik 13 puan
Açık bellekte yer alan bilgilerin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen öğrenilmiş davranış türlerinden hangisi örtük bellekte depolanan bir davranış türü değildir?
Boş Bırak
Beden eğitimi öğretmeni Esra Hanım’ı çok seven öğrencisi Çilem, öğretmeninin kendisine ismiyle hitap etmesinden çok hoşlanmaktadır. Bir komşusunun düğününde karşılaştıklarında, Esra Hanım’ın bu karşılaşmadan hoşnut olmasına rağmen Çilem’in adını hatırlayamaması, Çilem’i oldukça üzmüştür.
Bu olayda yaşanan unutmanın nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Bireyler benliklerini tehdit eden duygu ve düşüncelerini, arzu ve isteklerini ve bunlara ilişkin bilgileri hatırlabilirler. Çünkü bu bilgiler bilinçaltına itilmiş olabilir.
Psikolojik savunma mekanizmalarından “bastırma” olarak da kabul edilen bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir?
Boş Bırak
Ezbercilik bir öğrenme stratejisidir. Tekrarlana tekrarlana alışkanlık hâline gelir, kişi bilgileri kolayca ezberler. Önde yer alan bir bilgi malzemesi bir sonrakini hatırlatacak uyarıcı işlevi görür. Hatırlanan bu bilgi de bir sonrakinin uyarıcısı olacak şekilde uyarıcı-davranış zinciri oluşturulur. Bu tür zincirler bir şarkının ya da psikomotor bir davranışın öğrenilmesinde yararlı olabilir. Ancak ezber stratejisinde, aradaki bir halkanın kopması, bir aşamanın hatırlanamaması durumunda tüm öğrenilen malzemenin heba olması ihtimali bulunmaktadır. Ezbere dayalı öğrenmede bilgi uzun süreli belleğe aktarılmış olsa bile çok zayıf izler hâlinde temsil edilir, bu nedenle de çok çabuk unutulabilir.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi ezberci öğrenme stratejisine yönelik güvensizliğin bir nedeni olamaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bilgi, davranış ve duyguların hatırlanmasını kolaylaştırıcı etkenlerden biri değildir?
Boş Bırak
Kısa süreli bellekte bilgilerin kalma süresi duyusal belleğe göre biraz daha uzundur. Bu süre görevin türüne göre 2 saniye ile 20 dakika arasında değişebilir.
Bir bilgiyi bu süre aralığında kısa süreli bellekte tutabilmenin en temel yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi düşünmenin yapı taşlarından imge ile sembol arasındaki farklılığı vurgulayan doğru bir ifadedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi düşünmenin yapı taşlarından kategorilere ilişkin yanlış bir bilgidir?
Boş Bırak
Platon’un; “Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır.” sözünün anlamı aşağıdaki yargılardan hangisine en yakındır?
Boş Bırak
Aşağıdaki yargılardan hangisi beden dilinin konuşma dilinden farkına vurgu yapmaktadır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz