Tebrikler! Testin en başarılı üyesi gül küçük 41 puan
Ali aile ve iş hayatında seçenekleri artı ve eksilerine göre sınıflayan; kararlarını ölçüp tartarak veren bir düşünce yapısına sahiptir. Taraftarı olduğu futbol takımı söz konusu olduğunda ise taraftar grubunun inanç sistemine tabidir. Mantıksal hesaplama yapmadan birçok olumsuz davranış gösterebilmekte, hatta bazen başını belaya bile sokabilmektedir.
Ali’nin düşünerek mantıklı karar verme davranışını yaşamının her alanında gösterememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Zeka, Terman’a göre, soyut düşünebilme gücüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi üst düzey bir zeka göstergesidir?
Boş Bırak
Birlikte yaşayan tek yumurta ikizleri arasındaki benzerlik %88 iken, ayrı yaşayan tek yumurta ikizleri arasındaki benzerliğin %72’ye düşmesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi zeka geriliğinin nedenlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Çoklu zeka kuramı, zeka konusuna farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu kurama göre birey çok yönlü gelişen bir varlıktır.
Aşağıdakilerden hangisi çoklu zeka kuramının tanımladığı bir zeka türü olarak görülemez?
Boş Bırak
“Tek yönlü beslenme beden üzerinde nasıl olumsuz etkiler oluşturuyorsa, tek yönlü zeka beslenmesi de zihin gelişimini potansiyel olarak sınırlamaktadır.” diyen birisi zeka ile ilgili olarak aşağıdakilerden yargılardan hangisini dile getirirse kendisi ile çelişmiş olur?
Boş Bırak
Zeka araç yapabilme yeteneğidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu zeka tanımına uygun bir örnek olabilir?
Boş Bırak
Her insan zekanın bütün boyutlarına sahip olarak dünyaya gelir. Zekanın boyutları arasında dinamik bir ilişki söz konusudur ve uyum içinde çalışır.
Buna göre çoklu zeka kuramına dayalı eğitim uygulamalarının öğrenci açısından katkısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Zekanın bir fonksiyonu olan yaratıcılık insanda açığa çıkmış ve gizli kalmış tüm yetenekleri geliştirme, aynı zamanda yeni fikirleri biçimlendirme, icat etme ve keşfetme gücü olarak tanımlanabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık olarak değerlendirilemez?
Boş Bırak
Bugüne kadar zekanın pek çok tanımı yapılmıştır. Kimi kez uyum, kimi kez sorun çözme yeteneğine ağırlık verilmiştir. “Zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir” şeklinde bütün bunları da içeren kapsamlı bir zeka tanımı yapılabilir.
Bu tanımdan hareketle zekanın en üst işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Ruşen Ali okula yeni gelen geometri öğretmeninin dersine hiç ilgi göstermemektedir. Ders esnasında hayallere dalmakta veya uyuklamaktadır. Ders öğretmeni Zümrüt Hanım bu durumla ilgili memnuniyetsizliğini okul rehber öğretmeniyle paylaştığında, rehber öğretmeni kendisine okulun sosyal projelerinde lider özelliklere sahip, oldukça başarılı bir Ruşen Ali profili anlatır. Okul rehber öğretmeni Ruşen Ali’nin sosyal projelerde sergilediği yaratıcı performansı anlata anlata bitiremez.
Bu olay zekâya ilişkin hangi yargıyı açıkça doğrulamaktadır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz