Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Fırat Han Göl 45 puan
Öğrenme, tekrar veya yaşantı sonucu davranışlarda gözlenen oldukça kalıcı değişikliklerdir.
Aşağıdaki davranışların hangisi devamlılık göstermesine rağmen öğrenilmiş bir davranış değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki davranışların hangisi doğuştan var olup potansiyel çevrenin etkisiyle biçimlenmiş bir davranıştır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen örneklerden hangisi öğrenilmiş bir davranıştır?
Boş Bırak
Okullarda teneffüs süresi bittiğinde ders zilinin çalmasıyla öğrencilerin sınıfa yönelmesi aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
I. Telefonlarda bulunan dokunmatik ekran tuşlarını hızlı kullanma
II. Bir filmde geçen bazı sahnelerdeki konuşmaları fark etmeden ezberleme
III. Ders anlatma şekli çok beğenilen bir öğretmen gibi konuşma
IV. Mantık dersindeki bir çözümleyici çizelgenin sonucunu aniden bulma
Verilen örnekler arasında aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Sınıfta doğru cevaplayamadığı sorudan sonra öğretmeni tarafından azarlanan Ülkü, aynı öğretmenin derslerinde etkinliklerde gönüllü katılımcı olmaktan ve cevabını bildiği sorulara bile el kaldırmaktan çekinmeye başlamıştır.
Bu olayda Ülkü’nün çekingenliğine neden olan öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Klasik koşullanmada pekiştireç, yapılan davranışa bağlı iken, edimsel koşullanmada ise pekiştireç tepkiden önce verilir.
II. Klasik koşullanmada davranış ödül ve cezaya; edimsel koşullanmada ise ödül ve ceza davranışa götürür.
III. Klasik koşullanmada organizma pasif, edimsel koşullanmada aktiftir.
IV. Klasik koşullanmada davranış bellidir, edimsel koşullanmada rastlantısaldır.
V. Klasik koşullanma, daha düşük düzeydeki istemsiz öğrenme biçimi iken, edimsel koşullanma daha üst düzeydeki istemli öğrenme biçimidir.
Klasik koşullanma ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Ağzımıza bir (I) ham ekşi erik aldığımızda (II) ağzımız sulanır. Bu deneyim (III) ekşi erik sözcüğünü duyduğumuzda da (IV) ağızımızın sulanmasına neden olur.
Klasik koşullanmanın, koşulsuz tepki, koşulsuz uyarıcı, koşullu uyarıcı ve koşullu tepki kavramlarına örnek olan yukarıda numaralanmış ifadeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Uzun süreli bellek, sadece doğrudan depolanmış olan bilgilerden oluşmaz; uzun süreli belleğin daha büyük bir kısmı, çıkarsanan bilgidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi uzun süreli bellekte çıkarsamaya dayanan bir bilgidir?
Boş Bırak
Edimsel koşullanmada canlının yaklaşmak ve elde etmek istediği yiyecek gibi bir uyarıcı olabilir. Canlı kendisini, bu amaca ulaştıran davranışları yapar. Bu duruma olumlu pekiştirme denir. Ya da canlının uzaklaşmak veya ortadan kaldırmak istediği bir uyarıcı olabilir, elektrik şoku gibi. Canlı bu uyarıcıları ortadan kaldıran davranışları yapar. Bu duruma da olumsuz pekiştirme denir.
Aşağıdaki ifadelerin hangisinde olumsuz pekiştirme örneklendirilmiştir?
Boş Bırak
Piaget’e göre zeka 11 – 12 yaşlarına kadar hızlı bir gelişim gösterir. 2 – 5 yaş arasında bu hız oldukça yüksektir. 12 yaşından sonra gelişim hızı biraz düşmekle birlikte devam eder. 19 – 20 yaşlarında ise artık gelişebileceği üst sınıra ulaşır.
Verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz