Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Halil Kınacılar 45 puan
Ticari işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde psikoloji bölümü mezunlarının istihdam edilmesi psikolojinin hangi uygulama alanına girer?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi etik ilke ve standartlara yönelik olan farkındalığa aykırı bir durumdur?
Boş Bırak
Temel bilim dallarında amaç doğanın düzenini keşfetmek, bu düzeni anlamak ve açıklamak, ilke ve yasaları bulmak, kuramlar oluşturmaktır. Uygulamalı bilimlerin amacı ise elde edilmiş olan bilgileri, yasa, ilke ve kuramları toplumun yararına kullanarak, sorunları çözmektir.
>Aşağıdakilerin hangisinde temel bilim çalışması ve uygulamalı yaklaşım tek bir alt dalın sınırları içinde kalmaktadır?
Boş Bırak
Öğrenciler psikolojinin alt dalları konusunda birbirlerine bilgi aktarmaktadırlar:
• Veysel: Deneysel psikoloji biyolojik süreçlerle davranış arasındaki ilişkiyi inceleyen fizyoloji ile yakından ilgilidir.
• Nagihan: Gelişim psikolojisi çocukluk, ergenlik, yetişkinlik yaşlılık psikolojisi gibi dallara ayrılır.
• Hatice: Sosyal psikoloji birey ve toplumun karşılıklı etkileşimini inceleyen bir psikoloji dalıdır.
• Salim: Bilişsel psikoloji bellek, hatırlama, unutma, algılama, düşünme, problem çözme gibi zihinsel faaliyetlerle ilgili deneyler yapar.
• Koray: Kişilik psikolojisi insan kişiliğinin gelişimi, kendilik algısı, bireysel farklılıklarla ilgilenir.
Öğrencilerin verdiği bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğru kabul edilebilir?
Boş Bırak
Alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanan ve internet ortamında yayınlanan kazanım kavrama testlerini inceleyen ve çözen öğrencilerin hem okul hem de Türkiye genelinde yapılan sınavlarda başarılarının söz konusu içerikleri değerlendirmeyen öğrencilerin başarılarına oranını araştıran bir eğitim uzmanının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Psikologların karşılaştıkları ahlaki ikilemleri çözebilmeleri için aşağıdakilerden hangisi yol gösterici bir rol oynar?
Boş Bırak
Bir bilim dalı olarak psikolojinin sosyalleşme, sosyal olgu, gruplar, inanç ve tutumlar, liderlik, kamuoyu araştırmaları vb. konularda yakın ilişkide olduğu; zaman zaman ortak çalışma yürüttüğü bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen konu alanı ile iş alanı eşleştirmesinden hangisi gelişim psikologunun özellikle uzmanlaştığı alanlardır?
Boş Bırak
Bu alanda öncelikle klinik psikologlar çalışır. Son yıllarda, araştırma konusundaki bilgileri nedeniyle deneysel psikologlarında işe alınmasına başlanmıştır. Nöropsikoloji alanında yetişmiş psikologlara da bu alanda büyük talep vardır.
Parçada adı geçen iş kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
“Benim alanımda çalışan psikologlar savaş psikolojisi alanında bilgi sahibidirler. Bu konularda ders verirler. Alanda liderleri ve diğer personeli, ikna, emniyet, kaza önleme ve sağlık konularında eğitirler, koruyucu eğitim programları düzenlerler.”
Bu konuşmayı yapan psikologun çalıştığı kurum/ kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Hayvanlar üzerine yapılan incelemeler sayesinde hem hayvan davranışları çözümlenmekte hem de insan davranışları hakkında yordama yapma imkanı oluşmaktadır.
Psikolojinin hayvan davranışlarını da incelemesi bakımından aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle yakın ilişkide olması beklenir?
Boş Bırak
Sosyal psikoloji, grubun bireye, bireyin gruba etkilerini, bireylerin sosyal ortamdaki davranışlarını ve sosyal ilişkilerini inceler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan sosyal psikolojinin ilgi alanına girmez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz