Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ~Hatice Kavun 104 puan
Aşağıdakilerden hangisi dikkatin olumsuz etkilenmesine bir örnek olamaz?
Boş Bırak
– Bir resim, hareketli cisim veya belli bir beden bölümüne odaklanarak, dış uyaranların farkına varmaksızın farklı bir bilinç durumuna erişme
– Kişinin bilinçaltındaki düşüncelerinin, korkularının yada isteklerinin uyku sırasında rastgele bir film şeridi gibi gözünün önünden geçmesi
– Kişinin yarı uyku haline getirilerek daha sonra telkinle davranışları yönlendirilerek rahatlatılması
Bilinç ve bilinç durumları ile ilgili hakkında açıklama yapılan kavramlar aşağıdaki hangi seçenekte doğru biçimde sıralanmıştır?
Boş Bırak
Madde bağımlılığı; algılama, düşünce ve hareket bozukluklarına yol açarken durgunluk, taşkınlık, ilgisizlik gibi tepkilere de neden olmaktadır. Sağlıklı düşünme yetisi bu maddelerin kontrolüne girdiği andan itibaren yaşam olumsuz etkilenmektedir.
Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
I. Bir matematik sorusunu çözmeye çalışmak
II. Bir müzik parçasındaki seslerden, çalan enstrümanı tahmin etmek.
III. Önemli bir iş görüşmesine giderken heyecanlanmak
IV. Ameliyattan sonra narkozun etkisiyle sayıklamak
Verilen örneklerden hangileri bilinçli bir davranış değildir?
Boş Bırak
Sosyal medyada yaygın olarak kullanılan emojiler üzerine çalışmalar yapan Dr. Owen Churces’e göre; “beynimiz emoji’lerin dünyasına adapte oluyor ve bu tip uyarıcılara verimli nöral tepkiler vermeyi öğreniyor. İnsan, örneğin :) şeklindeki bir sembolü anlayabilir, bu sembolü gördüğünde karşısındaki insanın duygu durumu hakkında çıkarım yapabilir ve bu sembol insanın kendi duygu durumuna da etki edebilir. Bu nedenle salt düz yazı ile iletişimde eksik kalan duygusal kısımlar, bu yolla tamamlanmış olur. Yani yeni bir iletişim biçimi olan emojilerin sizin duygularınızı ve davranışınızı değiştirme etkisi olabilir.
Verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Boş Bırak
Sosyal psikoloji konuları ve ele alış tarzı itibariyle, psikolojiden ayrılır. Psikoloji bireyin davranışını, sosyal psikoloji ise toplum içindeki bireyin davranışını incelemektedir.
Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisi daha çok sosyal psikolojinin ilgi alanına girmektedir?
Boş Bırak
Ahmet, yaklaşan sınav haftasında derslerine gereken özeni ve dikkati göstermediği gerekçesiyle ailesi tarafından eleştirilmektedir. Ahmet daha önceki tecrübelerini gerekçe göstererek bu eleştirileri kabul etmek istememektedir. Sınavlardan uzun zaman önce çalışmaya başladığında; sıkıldığını, ders çalışmanın kendisi için keyif ve heyecanını yitirmeye başladığını öne sürmektedir. Babasıyla bu konuyu konuşurken : “Maratonda önemli olan bitiş çizgisini ilk sırada geçmektir. Maraton öncesi yapılan egzersizler ve sürecin bir önemi yoktur” der. Babası : “istemek ve arzulamak yetmiyor, bence esas olan planlı ve sürekli çalışmaktır. Nefesini iyi ayarlamazsan maratonu bitiremezsin. Ben senin ezberlemeni değil öğrenmeni, bunları ileride de kullanmanı istiyorum”. şeklinde cevap verir.
Ahmet’in babasının vermiş olduğu cevap, güdülenmenin hangi özelliğini yansıtmaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, uyum kavramına örnek olarak verilebilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki sorulardan hangisi sosyal psikolojinin inceleme alanına girer?
Boş Bırak
Mehmet, geleneksel değerlerin egemen olduğu bir ailede doğmuş, ailesinin davranışlarını rol model olarak seçmiş ve hayatı boyunca sorgulamadan bu değerlere uygun yaşamıştır.
Mehmet’in bu durumu, aşağıdaki sosyal psikolojinin hangi kavramına karşılık gelir?
Boş Bırak
Birisi çürük bir tahtaya basıp düşünce; “önüne baksaydı da basmasaydı” diyen birinin, bu durum kendi başına geldiğinde “bu tahtanın burada ne işi var” şeklinde tepki verdiği görülmektedir.
Davranış değişimine neden olan faktör, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
“En zor şey; başkalarının sizden olmanızı istediği kişi, olmaya çalışmanızdır.”
Bu sözde, aşağıdaki ifadelerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz