Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Evranur Fırat 5 puan
Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişmeye neden olan etkenlerden biri değildir?
Boş Bırak
Kültür unsurları tarihsel koşullardan etkilenir. Bir toplumun kültürünü anlamak için, o toplumu oluşturan tarihsel koşulları bilmek gerekir.
Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
“Fastfood”, “pizza” gibi yeme kültürlerine karşılık, “lahmacun”, “pide”, “döner kebap” gibi mutfak zenginliğimizin, dünyanın birçok yerinde kendini göstermesi, sıradan bir ticari faaliyet olarak görülemez.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Ekonomik ve sosyal hareketliliğin yoğun yaşandığı bir dünyada, kültürlerin birbirinden etkilenmemesi, elbette ki mümkün değildir. Bu etkilenmenin olumsuz tarafları olduğu kadar, olumlu taraflarını da görmek gerekir. Farklılıklarla karşılaşmanın, anlayışları zenginleştirdiği ve birlikte yaşama kültürü oluşturduğu da, inkâr edilemez bir gerçekliktir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Bayramlar, toplumların yaşamında anlamlı günlerdir. Ülkemizde bu günler sevinç ve neşe içinde kutlanır. Dini bayramlarımızda eş, dost, akraba ziyaretleri yapılır. Yoksullar gözetilerek ihtiyaçları giderilmeye çalışılır. Milli bayramlarımız ise okullarımızda coşku ve neşe içinde resmi törenlerle kutlanır.
Bu parçada bayramların kültürümüzdeki hangi işlevi açıklanmaya çalışılmıştır?
Boş Bırak
Tarihi camileri ziyaret eden yabancı turistlerin, cami ortamına uygun giyinmeleri dikkatinizi çekmiştir. Böylesi bir saygı sadece ortamdan kaynaklanmaz; aynı zamanda kendi değerlerinin farkında olmayı da gerektirir.
Paragraftan çıkarılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Toplumlar arasında kültür farkları olduğu gibi aynı toplum içinde değişik sınıf ve gruplar farklı özelliklere sahip olabilir. Bir toplumun içinde belirli ölçülerde farklılık gösteren kültürlerdir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Geçiş döneminde olan toplumlarda, geleneksel değerlerin bir ölçüde anlamını yitirip, güncel değerlerin tamamıyla benimsenememesine kültürel çözülme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “kültürel çözülme”ye engel olmak için öncelikle yapılması gerekir?
Boş Bırak
Yaşadığımız coğrafyanın birçok kültürü içinde barındırması, bize insanlık adına çok şey hatırlatır: Dili, dini, etnik özellikleri ile birbirinden farklı toplulukların birlikte yaşaması, hatta birbirlerini koruyarak yaşaması kaybedilmemesi gereken bir değerdir.
Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Köyden kente göç eden bir bireyin, kendi bölgesine özgü kültürel öğeleri ve kentte karşılaştığı yeni kültürel öğeleri kendinde birleştirmesiyle ortaya çıkan kültürel süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Manevi kültür öğeleri toplumda meydana gelen inançlar, fikirler, örf ve adetlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi manevi kültüre örnek olarak verilemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz